Serwis edukacyjny

"Atlas widm IR żywic świata" Barbara Kosmowska-Ceranowicz


Z przyjemnością informujemy o wydaniu długo oczekiwanego "Atlasu widm IR żywic świata" autorstwa prof. dr hab. Barbary Kosmowskiej-Ceranowicz

 

Atlas

 

Proponowany przez autorkę „Atlas widm w podczerwieni żywic kopalnych i subfosylnych oraz niektórych imitacji bursztynu”, który oddajemy Czytelnikowi, z pewnością posłuży poszerzaniu wiedzy o metodach badań żywic świata i ich identyfikacji.

Atlas adresownay jest do tych, którzy metodę IRS chcą stosować, choćby wyłącznie po to, aby odróżnić sukcynit od wszystkich innych rodzajów żywic kopalnych. Przypomnę, że takim celem kierował się Światosław S. Sawkiewicz jeden z pierwszych, którzy w badaniach żywic sięgnęli po metodę spektrometrii absorpcyjnej w podczerwieni. Dziś, znaczna liczba rodzajów żywic świata, może być tą metodą też identyfikowana, o czym świadczyć mogą zebrane widma IR, które pokazane zostały w Atlasie.

Podstawą jest interdyscyplinarny punkt widzenia: na kopalną żywicę patrzymy nie tylko przez pryzmat macierzystego drzewa, musimy wziąć pod uwagę także wiek, środowisko osadzania, procesy geologiczne złoża i wiele innych. Mam nadzieję, że również chemicy interesujący się bursztynem, z zaprezentowanego materiału, odczytają to co im dodatkowo pomoże w porównaniach z wynikami badań prowadzonych innymi metodami. Pomocą będzie też dołączona w formie tabeli „Interpretacja jakościowa widma w podczerwieni bursztynu bałtyckiego” – autorstwa dr hab. Anieli Matuszewskiej, przygotowana specjalnie dla Czytelników Atlasu. Biorąc pod uwagę, że grono badaczy skupionych wokół Muzeum Ziemi PAN w Warszawie zna niebagatelną już dziś liczbę widm – zarówno w katalogu Muzeum Ziemi, jak i w literaturze, czeka na ukazanie się Atlasu – przemówiło za decyzją druku materiału zebranego w latach 1985–2015. Wieloletnia współpraca z prof. Norbertem Vavrą – badania, dyskusje, wspólny udział w Working Group of Organic Minerals International Mineralogical Association (WGOM IMA), a także organizacja w Gdańsku i Wiedniu dwóch wspólnych konferencji sprawiły, że w książce udało się zamieścić również publikację „Nazwy mineralogiczne żywic kopalnych i subfosylnych („bursztynów”) i żywico podobnych substancji” jego autorstwa. Jest to słownik holotypów, zawierający encyklopedyczne dane o żywicach, które uzyskały nazwy mineralogiczne.
To znaczący krok w kierunku ważnego zapisu dla mineralogii, ale i historii nauk przyrodniczych. Obszerne spisy literatury, które są integralną częścią w obu pracach będą Czytelnikom pomocne w rozstrzyganiu pytań, na które zabrakło miejsca w wydanym Atlasie.


Barbara Kosmowska-Ceranowicz