Dr Roksana Maćkowska, geolog, geochemik, petrograf

Absolwentka Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W Muzeum Ziemi pracuje od 2010 r.

Członek Polskiego Towarzystwa Meteorytowego.

Zainteresowania naukowe:

Petrologia skał osadowych, paleolimnologia, mineralogia, geologia czwartorzędu, meteoryty, chemia środowiska, ochrona stanowisk geologicznych.

Zakres działalności w Muzeum Ziemi:

Adiunkt muzealny

Udział w prowadzonych przez Muzeum Ziemi pracach dydaktycznych, popularyzatorskich i wystawienniczych.

Opracowywanie kolekcji mineralogicznych i petrograficznych.

Ostatnie ważniejsze publikacje:

Maćkowska R. 2008: Wstępne wyniki badań składu mineralnego kredy jeziornej i gytii w świetle nowoczesnych metod badawczych. Biuletyn Państwowego  Instytutu Geologicznego 429, 75-78.

Maćkowska R. 2011: Diageneza kredy jeziornej i gytii w osadach holoceńskich północno-zachodniej Polski. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 444, 149-156.

Rokita H., Maćkowska R., Maliszewski K. 2012: Występownie soli w przyrodzie. Chemia w szkole 4/2012, 19-23.

Maćkowska R. 2016: Kolekcja meteorytów ze zbiorów PAN Muzeum Ziemi w Warszawie. Książka abstraktów, IX Konferencja Meteorytowa, 3-5 czerwca 2016 r., 22-23.