Dr Ryszard Szczęsny, geolog

Zainteresowania naukowe:

Kartografia geologiczna, fotointerpretacja, tektonika

Zakres działalności w Muzeum Ziemi:

2006 – 2007 pełnomocnik dyrektora ds. rozwoju i promocji

2007 – 2009 zastępca dyrektora do spraw ogólnych

2009 - 2016 dyrektor Muzeum Ziemi

od 2017 zastępca dyrektora do spraw ogólnych

Ostatnie ważniejsze publikacje:

Szczęsny R. 2011: Świadome stąpanie po Ziemi. Travel Trade Gazette 9 (230).

Garbowska J., Szczęsny R. 2012: Krzysztof J. Jakubowski (1937-2011). Geolog, muzealnik, popularyzator nauki. Muzealnictwo 53: 220-222.

Garbowska J., Kohlman-Adamska A., Szczęsny R. 2012: Krzysztof J. Jakubowski (1937-2011). Prace Muzeum Ziemi nr 50: 7-10.

Lindner L., Marks L., Szczęsny R. 2013: Zapis czwartorzędowych zdarzeń glacjalnych na Spitsbergenie (Rekord of Quaternary glacial episodes In Spitsbergen). W: Zwoliński Z., Kostrzewski A., Pulina M.: Dawne i współczesne geoekosystemy Spitsbergenu, 265-285. Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Szczęsny R., Stankowski W. 2013: Ruchy neotektoniczne i generowanie linii brzegowych na Spitsbergenie w świetle danych fotointerpretacyjnych (Neotectonic movements and the formation of coastal lineson Spitsbergen In the light of the photointerpretational data). W: Zwoliński Z., Kostrzewski A., Pulina M.: Dawne i współczesne geoekosystemy Spitsbergenu, 363-365. Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.