Prof. dr hab. Barbara Kosmowska-Ceranowicz, geolog

W Muzeum Ziemi pracuje od 1956 roku. Członek Grupy Roboczej Minerałów Organicznych Międzynarodowego Towarzystwa Mineralogicznego (WGOM IMA), Polskiego Towarzystwa Geologicznego i członek, założyciel Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego. Członek honorowy Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników.

Zainteresowania naukowe:

Geologia paleogenu; złoża bursztynu bałtyckiego; wielokierunkowe badania bursztynu bałtyckiego i innych żywic kopalnych świata (między innymi metodą spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni); imitacje bursztynu.

Zakres działalności w Muzeum Ziemi:

W latach 1974–2007 i 2008–2010 kierownik Działu Bursztynu. Pracownik w wymiarze ½ etatu. Autorka około 240 publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu geologii paleogenu oraz o bursztynie, a także licznych scenariuszy wystaw krajowych i zagranicznych. Stale podejmuje nowe badania bursztynu i kieruje wieloma polskimi i międzynarodowymi pracami badawczymi. Współorganizuje międzynarodową współpracę w gronie badaczy bursztynu.

Ostatnie ważniejsze publikacje:

Kosmowska-Ceranowicz B. 2006: Polska. Opowieść o bursztynie. 1-120. Muza, Warszawa.

Krumbiegel G., Kosmowska-Ceranowicz B. 2007: Die Arten des Bitterfelder Bernsteins. In: Bitterfelder Heimatblätter, Sonderheft, 43-64.

Kosmowska-Ceranowicz B. 2007: Złoża i nagromadzenia bursztynu bałtyckiego w rejonie Gdańska. W: Muzeum Bursztynu. Nowy oddział Muzeum Historycznego miasta Gdańska. Otwarcie - prezentacja, 12-15. Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Gdańsk.

Kosmowska-Ceranowicz B. 2007: On the History of World Amber Research. In: The first International Conference Ukrainian amber world, October 17–21. 11-14. Kyiv.

Kosmowska-Ceranowicz B., Kulicki C., Kuźniarski M. 2008: Mikrokryształy w bursztynie oraz mikrostruktury w bursztynie i jego imitacjach. Prace Muzeum Ziemi 49, 109-132.

Kosmowska-Ceranowicz B. 2009: Amber in electron microscope research. In: Palavestra A., Beck C. W., Tood J. M. (Eds.): Amber in Archaeology. Proceedings of the Fifth International Conference on Amber in Archaeology in Belgrade 2006, 1-352.

Kosmowska-Ceranowicz B. 2010: Najstarsze wędrówki bursztynu wystawa na targach Złoto Srebro Czas 2010, z Warszawskich Zbiorów Bursztynu. Rynek Jubilerski nr 1(11), 32.

Kosmowska-Ceranowicz B. 2010: Wędrówki bursztynu w przyrodzie od ponad 40 milionów lat. Katalog Złoto Srebro Czas 1-3, 10.

Kosmowska-Ceranowicz B. 2010: Wyraźnym głosem o „zielonym bursztynie”. Bursztynisko 32/2010, 15, 16; How to make futher tests on „green amber” and other imitations. Bursztynisko 32/2010, 17.

Kosmowska-Ceranowicz B. 2010: Nowy okaz w kolekcji żywic kopalnych świata Muzeum Ziemi [Turcja] / A new specimen in the Museum of the Earth’s world fossil resin collection Bursztynisko 32/2010, 28-29.

Touret L., Le Cléac’h J.M., Touret J., Kosmowska-Ceranowicz B. 2010: Notre Terre, ce joyau. Wyd. Musée de mineralogy / Mines-Paris Tech. – Sciences & Co (Album wydany z okazji wystawy). Paryż.

Kosmowska-Ceranowicz B. 2010: Geologia i mineralogia bursztynu oraz technologie wydobycia na Sympozjum naukowym Wydobycie i obróbka bursztynu na Sambii www.amber.com.pl 25.05.2010.

Kosmowska-Ceranowicz B. 2011: Sammlungen der fossilen und subfossilen Harze in Europäischen Museen und ihre Bedeutung für die Wissenschaft. Kolekcje żywic kopalnych i subfosylnych w muzeach Europy i ich znaczenie dla nauki. W: Kosmowska-Ceranowicz B., Norbert Vávra (Ed.), 2011: Eigenschaften des Bernsteins und anderer fossiler Harze aus aller Welt. Właściwości bursztynu i innych żywic kopalnych świata. Polish Academy of Sciences Scientific Centre in Wienna, Conference Proceedings and Monographs 10, 11-37.

Kosmowska-Ceranowicz B. 2011: Bursztyn – minerał organiczny. W: Baranowski T., Splitt J.A. (red.) – Kalisia na bursztynowym szlaku, 9-29, Kalisz.

Kosmowska-Ceranowicz B., Gierłowski W., Kucharska M., Rachoń E., 2011: Origin and characteristic of Baltic Amber. Gem Market News. The Gem Guide G 30 (Issue 2), 1, 4-7.

Łydżba-Kopczyńska B., Kosmowska-Ceranowicz B., Sachanbiński M. 2011: Zastosowanie spektroskopii Ramana do identyfikacji bursztynu. Amberif 2011, XVIII Seminarium Badania bursztynu i inkluzji zwierzęcych Gdańsk 12 marzec 2011, Muzeum Ziemi / Konferencje Naukowe / Streszczenia Referatów 28, 3-6. Wyd. MZ PAN w Warszawie MSB, MTG S.A Gdańsk.

Kosmowska-Ceranowicz B. 2011: Bursztynowe aktualności z Polski. Amber news from Poland. Światowa Rada Bursztynu. VI Posiedzenie ŚRB 27-28 maja 2011 Nowy Ratusz w Gdańsku, 23-26.

Kosmowska-Ceranowicz B. 2012: Bursztyn w Polsce i na świecie. Amber in Poland and in the World. 1-299. Wyd. WUW, Warszawa.

Kosmowska-Ceranowicz B., 2012 : Aktualności  z Polski. Wyd. Światowa Rada Bursztynu, 31-35.

Kosmowska-Ceranowicz B.& W. Gontarska (red), 2012 : Bursztyn nie tylko nad Bałtykiem. Wyd. MCT, 1-144.

Kosmowska-Ceranowicz, 2012: Dzieje Działu Bursztynu – pracownicy, współpracownicy i  przyjaciele. Prace Muzeum Ziemi 50.

Kosmowska-Ceranowicz B., E. Wagner-Wysiecka., S. Całka, 2012: Diagnostyczne pasma IRS po modyfikacji bursztynu. Prace Muzeum Ziemi 50.

Kosmowska-Ceranowicz B., C. Kulicki., J. Kupryjanowicz., J. Marczak., D. Lundberg., J. Fudala, 2012: Bird traces in Dominican amber. The International Amber Researcher Symposium: Amber. Deposits – Collections – The Market. Gdańsk, Poland 22-23.03.2013, 62-66.

Kosmowska-Ceranowicz B., Wagner-Wysiecka Ewa, 2013: Modified Baltic amber identified in transmission and reflectance IR spectra. The International Amber Researcher Symposium: Amber. Deposits – Collections – The Market. Gdańsk, Poland 22-23.03.2013, 60-61.