Lekcje muzealne

Lekcja w muzeum

Przedszkolaki i klasa zerowa

  • Opowiadania o wyjątkowo ciekawych okazach

Szkoła podstawowa – klasy I–III

Szkoła podstawowa – klasy IV–VI

Gimnazjum i liceum

Istnieje także możliwość zamówienia lekcji na wybrany temat z zakresu Geologii i Historii Życia.

Lekcje muzealne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00, w oparciu o zestawy minerałów, skał, skamieniałości, mapy, przeźrocza, filmy i prezentacje multimedialne.

Oprócz zajęć tematycznych proponujemy również, dla różnych grup wiekowych oprowadzanie po stałych wystawach naszego muzeum.

Więcej informacji: tel (22) 629-80-63 w.204