Mgr Maria Rajska, geolog, paleontolog, dyplomowany pracownik informacji naukowej

Członek Stowarzyszenia Muzealników Polskich

Zainteresowania naukowe:

Taksonomia i biostratygrafia amonitów kredy dolnej, informacja naukowa.

Zakres działalności w Muzeum Ziemi:

Adiunkt muzealny

Bibliografia nabytków Biblioteki Muzeum Ziemi; ekspozycje o tematyce bibliotecznej; udział w prowadzonych przez Muzeum Ziemi pracach popularyzatorskich i dydaktycznych dla dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej; współpraca naukowa z zagranicą; informacja na temat bieżącej działalności naukowej pracowników Muzeum Ziemi w Warszawie.

Ostatnie ważniejsze publikacje:

Marek S., Raczyńska A., Rajska M., Błaszkiewicz A., Szymankowska F., Lefeld J. 1984: Rząd: Ammonitida Zittel, 1889. W: Malinowska L. (Red.): Budowa geologiczna Polski. 3Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. 2c. Mezozoik. Kreda. 97-119, tabl. 33-47. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa

Marek S., Rajska M., Sztejn J. 1989: Nowe dane na temat stratygrafii pogranicza jury i kredy w Polsce centralnej (Kujawy). Kwartalnik Geologiczny 33 (2): 209-224.

Marek S., Raczyńska A., Rajska M., Błaszkiewicz A., Szymankowska F., Lefeld J. 1989: Order Ammonitida Zittel, 1889. In: Malinowska L. (Ed.): Geology of Poland. 3. Atlas of guide and characteristic fossils. 2c. Mesozoic. Cretaceous. 12, 75-90, pl. 34-47. Wydawnictwa Geologiczne, Warsaw.

Marek S., Rajska M., Sztejn J. 1989: Stratigraphy of the Jurassic/Cretaceous passage beds in Central Poland (Kujawy area). Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Earth Sciences 37: 131-141.

Marek S., Rajska M. 1997: Kreda dolna (berias–alb górny). Biostratygrafia. Makrofauna. W: S. Marek, M. Pajchlowa (Red.): Epikontynentalny Perm i Mezozoik w Polsce. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego 153: 333-346.