Serwis edukacyjny

Szanowni Państwo,

Muzeum Ziemi jest placówką muzealną, która oprócz podstawowej misji jaką jest gromadzenie zbiorów i ochrona dziedzictwa geologicznego, prowadzi prace badawcze oraz szeroką działalność w zakresie popularyzacji nauk o Ziemi i upowszechniania wiedzy przyrodniczej. Zbiory muzealne liczą obecnie ponad 178 tys. obiektów. Znajdują się wśród nich zasobne kolekcje minerałów i skał, meteorytów, kopalnej flory i fauny pochodzących z terytorium Polski i innych regionów świata a także cenne archiwalia z zakresu historii nauk o Ziemi. Szczególną pozycję zajmują bogate kolekcje bursztynu bałtyckiego i innych żywic kopalnych, zaliczane do największych tego typu zbiorów muzealnych na świecie.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej w ramach której proponujemy:

Uwaga:

Dla osób niewidomych i słabowidzących została wytyczona specjalnie oznakowana ścieżka. Przystankami na trasie są wyjątkowo atrakcyjne, nieosłonięte okazy, które zostały opisane w przewodnikach: brajlem i dużymi, czytelnymi literami. Przewodniki można wypożyczyć przy wejściu  na sale wystawowe muzeum.

Rezerwacja przewodnika i lekcji:

Telefon (22) 629-80-63 w.203 lub 204
Więcej   informacji   o   zajęciach   można   uzyskać   w   Dziale   Popularyzacji   pod   numerem telefonu (22) 629-80-63 w.201

Cennik:

  • Bilet normalny: 5 zł, bilet ulgowy: 3 zł, niedziela - wstęp wolny
  • Ostatni bilet sprzedawany jest na pół godziny przed zamknięciem muzeum
  • Do zwolnienia z opłaty za wstęp upoważnione są: dzieci przedszkolne, pracownicy muzeów, osoby niepełnosprawne, posiadacze zielonej karty, opiekunowie grup oraz grupy specjalne, które uzyskały zgodę kierownictwa na wstęp bezpłatny na podstawie umotywowanej prośby złożonej wcześniej na piśmie
  • Bilet ulgowy przysługuje: dzieciom, młodzieży szkolnej, studentom, emerytom i rencistom oraz pracownikom Polskiej Akademii Nauk
  • Oprowadzanie grupy przez przewodnika: 20 zł od grupy + bilety wstępu (grupy do 30 osób)
  • Lekcja muzealna: 30 zł od grupy + bilety wstępu (grupy do 30 osób)
  • Warsztaty: 50 zł od grupy + bilety wstępu (grupy do 22 osób)