Wystawy objazdowe

Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie dysponuje gotowymi wystawami objazdowymi, których listę zamieszczono poniżej. Placówki muzealne zainteresowane wypożyczeniem wystawy prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 629 74 97 lub mailowy: sekretariat@mz.pan.pl

 

Dział Bursztynu

Na bursztynowych szlakach

24 plansze: 65 cm x 45 cm

Na ponad dwudziestu planszach prześledzić można drogę żywicy od pnia drzewa do sukcynitu w złożu, obejrzeć bogactwo odmian bursztynu bałtyckiego, naturalne formy bursztynu oraz inkluzje organiczne. Pokazane są także wybrane przykłady wyrobów z bursztynu, począwszy od neolitu, przez XVIII wiek - kiedy to powstała Bursztynowa Komnata, po wiek XIX. Wystawa umożliwia poznanie dróg, jakimi bursztyn wędrował znad Bałtyku do różnych krajów Europy. Zwiedzający dowie się również, w których polskich muzeach znajdują się godne obejrzenia stałe ekspozycje bursztynu.

 

Bursztyn bałtycki i żywice świata

ponad 300 eksponatów

możliwość dostosowania wystawy do potrzeb wystawienniczych muzeum

Na wystawie znajdują się m.in. okazy prezentujące: genezę bursztynu i rekonstrukcję bursztynowego lasu, inkluzje zwierzęce i roślinne; surowiec ze złóż sambijskich (Rosja), ukraińskich (Ukraina), bitterfeldzkich (Niemcy) oraz z nagromadzeń wtórnych pobrzeża bałtyckiego. Pokazujemy gdzie tworzyły się złoża paleogeńskie przed co najmniej 40 milionami lat, następnie przemieszczenie i rozprzestrzenienie bursztynu na obszarze Polski w ostatnim milionie lat w plejstocenie i holocenie. Pokazane są żywice kopalne różne od bursztynu bałtyckiego, w tym kopale.

 

Bursztyn i jego imitacje

160 eksponatów

możliwość dostosowania wystawy do potrzeb wystawienniczych muzeum

Na wystawie "Bursztyn i jego imitacje" po raz pierwszy zestawiono bursztyn z dość często pojawiającymi się na rynku imitacjami i fałszerstwami tego minerału.

Pierwszą część wystawy stanowią trzy gabloty, w których znajdziemy przykłady bursztynu naturalnego, łączonego, prasowanego i modyfikowanego. Dowiemy się, co oferuje bursztynnik klientowi oraz co klient ma prawo wiedzieć kupując bursztyn.

Sztuczne żywice i tworzywa pogrupowane zostały chronologicznie, od najwcześniej stosowanego szkła, celuloidu, przez żywice fenolowe i fenolowo-aldehydowe, po współcześnie stosowane w jubilerstwie poliestry oraz żywice epoksydowe.

 

Bursztyn w medycynie

300 okazów bursztynu i medykamentów

Wystawa prezentuje zastosowania bursztynu w medycynie konwencjonalnej, ludowej oraz przemyśle kosmetycznym. Pokaz akcentuje uzdrawiające właściwości szczególnej żywicy, jaką jest bursztyn bałtycki.

Oprócz wyboru dostępnych w Polsce oraz w innych krajach bursztynowego wybrzeża środków leczniczych i kosmetyków, zasygnalizowane zostaną metody kuracji bursztynem stosowane współcześnie, jak też znane dzięki historykom nauki.

 

Dział Paleozoologii

Wielkie ssaki epoki lodowcowej

8 plansz: 100 cm x 70 cm

11 schematów w formacie A4 i A5 do gablot, 55 okazów skamieniałości

Ekspozycja poświęcona jest dużym ssakom, które żyły na terenie Polski w czasach zlodowaceń oraz ciepłych okresów międzylodowcowych. Na wystawie prezentowane są skamieniałe kości, takich zwierząt jak: mamut włochaty, nosorożec włochaty, jeleń olbrzymi, prażubr, renifer, niedźwiedź jaskiniowy, tur oraz słoń leśny. Plansze i schematy przybliżają wiedzę na temat wyglądu i budowy zwierząt epoki lodowcowej, przedstawiają także informacje o najbardziej spektakularnych znaleziskach fauny i naturalnych zmianach klimatycznych w okresie czwartorzędu.

 

Dział Zbiorów Mineralogicznych i Petrograficznych

Minerały i skały ozdobne Polski

9 plansz: 100 cm x 70 cm, 91 okazów

Wystawa ma na celu przybliżenie zwiedzającym wiedzy o kamieniach ozdobnych występujących na terenie naszego kraju. Na podstawie odpowiednio dobranych okazów mineralogicznych i petrograficznych, pochodzących ze zbiorów PAN Muzeum Ziemi w Warszawie, przedstawione zostały zagadnienia związane z historią górnictwa, poszukiwaniem, wydobyciem, kolekcjonowaniem oraz współczesnym zastosowaniem kamieni ozdobnych występujących na terenie Polski.

 

Wystawy fotograficzne

Geologia w obiektywie

26 fotografii: 100 cm x 70 cm

Wystawa prac nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie fotograficznym "Geologia w obiektywie" organizowanym przez PAN Muzeum Ziemi we wrześniu 2011 roku. Konkurs miał na celu zwrócenie uwagi na niezwykłe walory obiektów geologicznych w naszym kraju oraz związki geologii z życiem codziennym. Wyróżniono pięć kategorii tematycznych zaprezentowanych fotografii: Geoturystyka, Świat zaklęty w kamieniu, Współczesne procesy geologiczne, Górnictwo wczoraj i dziś oraz Geologia w wielkim mieście.

 

Bursztynowy zwierzyniec

19 fotografii: 100 cm x 70 cm

Wystawa "Bursztynowy zwierzyniec" prezentuje niezwykłe zdjęcia wykonane przez dwóch entuzjastów makrofotografii – Aleksandra Chmiela i Marka Wyszomirskiego, którzy ulegli czarowi niezwykłego świata inkluzji w bursztynie ze zbiorów PAN Muzeum Ziemi w Warszawie. Na fotografiach pojawiają się głównie muchówki, mrówki oraz pająki zatopione w bursztynie w minionych epokach geologicznych.

 

Nasze spotkania z przyrodą I

36 fotografii: 50 cm x 70 cm oraz 24 fotografie w formacie A3

Nasze spotkania z przyrodą II

31 fotografii: 50 cm x 70 cm, 8 fotografii: 30 cm x 42 cm oraz 3 fotografie: 100 cm x 70 cm

Wystawa prezentuje piękno polskiej przyrody uwiecznione na fotografiach, wykonanych przez pracowników PAN Muzeum Ziemi w Warszawie. "Nasze spotkania z przyrodą" mówią o tym, że szansę na obcowanie z cudami natury mamy na wyciągnięcie ręki, nawet w tak, z pozoru, niegościnnym miejscu, jak duże miasto, czy jego najbliższe otoczenie. Czasami wystarczy na chwilę zatrzymać się i spojrzeć na otaczający nas świat z innej perspektywy, a czasem trzeba mieć po prostu trochę szczęścia i znaleźć się w odpowiednim miejscu, o odpowiedniej porze.

 

Najpiękniejsze klejnoty natury

5 fotografii, 1 tekst: 100 cm x 70 cm oraz 43 fotografie: 50 cm x 70 cm

Wystawa prezentuje wybrane fotografie śnieżynek z liczącego około 2000 zdjęć zbioru Antoniego Bolesława Dobrowolskiego. Znajdują się tam m.in. mikrofotografie śnieżynek wybitnych fotografów końca XIX i początków XX w.: W.A. Bentley'a z USA, G. Nordenskjölda i F. Hallberga ze Szwecji, A. Sigsona z Rosji, R. Neuhaussa z Niemiec oraz Szlávika z Austrii. Ekspozycja poświęcona jest blaszkowym kryształom śniegu.

 

Jan Małachowski - zapomniany fotograf Tatr

13 fotografii: 50 cm x 70 cm, 14 fotografii: 100 cm x 70 cm

4 teksty: 50 cm x 70 cm, 1 tekst: 100 cm x 70 cm, 1 plansza: 100 cm x 70 cm

PAN Muzeum Ziemi jest w posiadaniu unikatowych fotografii z początku XX w. autorstwa Jana Małachowskiego i jego żony Heleny Małachowskiej.

Jan Małachowski (1886-1917) zajmował się malarstwem i fotografią. Był zamiłowanym taternikiem, narciarzem i ratownikiem tatrzańskim.