Zamówienia publiczne

Uprzejmie informujemy o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego na wykonanie projektu budowlano–wykonawczego rozbiórki płyty żelbetowej oraz przebudowy ogrodzenia wraz z jego posadowieniem dla nieruchomości Muzeum Ziemi w Warszawie, adres: Aleja Na Skarpie 27.​

Postępowanie unieważnia się, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty w znacznym stopniu przewyższa możliwości finansowe zamawiającego.