Najnowsze komentarze

  Minerały i skały ozdobne Polski

  Minerały i skały ozdobne Polski

  Minerały i skały ozdobne Polski

  30 czerwca 2017 otwarta została wystawa Minerały i skały ozdobne Polski, prezentowana w Muzeum Przyrody w Drozdowie. Na podstawie odpowiednio dobranych okazów mineralogicznych i petrograficznych, pochodzących ze zbiorów PAN Muzeum Ziemi w Warszawie, przedstawione zostały zagadnienia związane z historią górnictwa, poszukiwaniem, wydobyciem, kolekcjonowaniem oraz współczesnym zastosowaniem kamieni ozdobnych występujących na terenie Polski. Na szczególną uwagę zasługują surowce okładzinowe: granity, piaskowce, marmury i wapienie, a także słynne krzemienie pasiaste, chryzoprazy, nefryty oraz agaty. Zwiedzający wystawę mogą dowiedzieć się także, w jaki sposób samemu można poszukiwać minerałów i skał. Na jednej z plansz zawarte zostały wskazówki oraz informacje praktyczne dla poszukiwaczy skarbów ziemi. Na wystawie przedstawione zostały także, najsłynniejsze polskie stanowiska mineralogiczne, takie jak Nowy Kościół, Wilcza Poręba czy Lubiechowa.

  Wystawę można zwiedzać do końca 2017 roku.

   

  Wykonanie plansz (wraz z tekstem): mgr Wojciech Macioszczyk

  Fotografie: mgr Krzysztof Maliszewski

  Realizacja wystawy: dr Roksana Maćkowska, mgr Krzysztof Maliszewski, mgr Wojciech Macioszczyk, mgr Adam Pieliński, Monika Małkiewicz

  Aranżacja: dr Roksana Maćkowska, mgr Adam Pieliński

  Opracowanie tekstu: dr Roksana Maćkowska

  Powiadomienia o wyborze ofert

  Powiadomienia o wyborze ofert

  Informacja o zakończeniu postępowania pod nazwą naprawa rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich  tarasu parteru oraz zadaszenia tarasów 2-go piętra, budynku Muzeum Ziemi w Warszawie adres  Aleja Na Skarpie 27 (2)

  Informacja o zakończeniu postępowania pod nazwą: naprawa rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich  tarasu parteru oraz zadaszenia tarasów 2-go piętra, budynku Muzeum Ziemi w Warszawie adres:  Aleja Na Skarpie 27 (1)

  Projekt budowlano – wykonawczy rozbiórki płyty żelbetowej oraz remontu ogrodzenia wraz z przebudową jego posadowieniem, dla nieruchomości Muzeum Ziemi w Warszawie, adres Aleja Na Skarpie 27

  Projekt budowlano – wykonawczy wykonania izolacji pionowej i poziomej budynku Muzeum Ziemi w Warszawie, adres Aleja Na Skarpie 27