Najnowsze komentarze

  „Spadające gwiazdy” na polskim niebie

  „Spadające gwiazdy” na polskim niebie

  „Spadające gwiazdy” na polskim niebie

  Od połowy lipca do trzeciego tygodnia sierpnia, podczas pogodnych nocy, na niebie pojawiają się „spadające gwiazdy”, które rozbłyskują i pozostawiają po sobie świetlisty ślad. Jest to zjawisko, które nazywamy rojem meteorów, a w tym przypadku Perseidów. „Spadające gwiazdy” są to meteoroidy (meteory), czyli niewielkie fragmenty materii kosmicznej (zazwyczaj komet), które kończą żywot w atmosferze ziemskiej.

  Meteoroidy krążą wokół Słońca po ustalonych orbitach, kiedy ich orbita przecina orbitę Ziemi, możemy podziwiać niezwykłe zjawisko strumienia meteorów. Prędkość z jaką docierają do naszej planety waha się od 10 do 70 km/s. Większość z nich jest jednak zbyt mała, żeby przetrwać w atmosferze i ulega spaleniu na wysokości od 80 do 120 km. Perseidy pochodzą z rozpadu komety Swift-Tuffl’a.

  Obserwator na Ziemi odnosi wrażenie, że meteory wychodzą z jednego punktu tzw. radiantu. Strumienie meteorów otrzymują nazwy pochodzące od gwiazdozbioru, w którym znajduje się radiant. Interesujące nas Perseidy biorą początek w gwiazdozbiorze Perseusza.

  Roje meteorów najlepiej obserwuje się bez użycia przyrządów optycznych, których pole widzenia jest zbyt małe. Odpowiednimi miejscami do oglądania „spadających gwiazd” są tereny pozbawione sztucznego oświetlenia (im ciemniejsze miejsce, tym więcej meteoroidów zobaczymy). Najciemniejsze miejsca w Polsce to Mazury i Bieszczady, ale nie koniecznie musimy jechać tak daleko. Wystarczy wyjechać kawałek poza miasto.

  W związku z tym, że mogą nastąpić różnice między zapowiadanym, a rzeczywistym czasem wystąpienia maksimum zjawiska, obserwację należy zacząć z pewnym wyprzedzaniem i kontynuować po teoretycznym szczycie aktywności. Maksimum roju Perseidów przypada na noc z 12 na 13 sierpnia. Perseidy nie są jedynym rojem meteorów obserwowanym na niebie. Do najefektowniejszych strumieni meteroidów należą spadające w listopadzie Leonidy (nawet 240 000 „spadających gwiazd” na godzinę) oraz styczniowe kwadratydy.

  Wszystkim miłośnikom astronomii i amatorom „spadających gwiazd” życzymy powodzenia w obserwacjach oraz niezapomnianych wrażeń.

  mgr Katarzyna Szczepaniak

  mgr Katarzyna Szczepaniak

  Pracownik Działu Bursztynu od roku 2012.

  Absolwentka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach; doktorantka Wydziału Geologii, Uniwersytet Warszawski.

  Członek Sekcji Paleoentomologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego.

  Członek Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich.

  Członek koła Paleontologów Terenowych Wydziału Geologii, Uniwersytet Warszawski.

  Zainteresowania naukowe:

  Muchówki (Diptera) z żywic kopalnych i subfosylnych; grzyby entomopatogeniczne; właściwości lecznicze bursztynu; entomoskopia.

  Kontakt:

  kszczepaniak@mz.pan.pl

  Zakres działalności w Muzeum Ziemi:

  Starszy asystent muzealny

  Udział w prowadzonych przez Muzeum Ziemi pracach dydaktycznych, popularyzatorskich i wystawienniczych.

  Odpowiedzialna za kolekcję zooinkluzji w bursztynie i kopalu ze zbiorów PAN Muzeum Ziemi w Warszawie.

  Uczestnik wspólnego projektu badawczego PAN Muzeum Ziemi w Warszawie i Instytut Geologiczny NANU w Kijowie. „Szlaki bursztynowe. Naukowo-metodyczne podstawy racjonalnego wykorzystania złóż bursztynu” –w ramach współpracy między Polską Akademią Nauk i Narodową Akademią Nauk Ukrainy, nr 52 (2014–2017).

  Ostatnie publikacje:

  Szczepaniak K. 2017: Bursztyn – Polska i świat – wystawa stała w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie. Przegląd Geologiczny, 65 (4): 208.

  Szczepaniak K. 2017: Inkluzje zwierzęce w kopalu z Cotui ze zbiorów PAN Muzeum Ziemi w Warszawie. W: Bursztyn: poglądy, opinie: 55–61. Tom 4 Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników, Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie, Międzynarodowe Targi Gdańskie SA.

  Szczepaniak K. 2015: Bursztyn bałtycki w wierzeniach i lecznictwie: 174–186. W: Nawrocka i in. [red.], W Kręgu Rozważań o Zdrowiu i Aktywności fizycznej. Wydawnictwo Athenae Gedanenses. Gdańsk.

  Szczepaniak K. 2015: Inclusions in Baltic amber from the Collection of Professor Hanna Czeczott in the collections of the PAS Museum of the Earth in Warsaw. Bursztynisko, 37 (3): 34.

  Szczepaniak K. 2015: Inkluzje zwierzęce w bursztynie bałtyckim z kolekcji profesor Hanny Czeczott ze zbiorów PAN Muzeum Ziemi w Warszawie: 472–476. W: Kruszyńskiego M. [red.], Zeszyty Naukowe Nr 2 Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu.

  Szczepaniak K. 2015: Inkluzje w bursztynie dominikańskim z kolekcji PAN Muzeum Ziemi w Warszawie: 85–89. W: Kruszyńskiego M. [red.], Zeszyty Naukowe Nr 4 Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu.

  Szczepaniak K. 2014: „Bursztynowy zwierzyniec”, Aleksander Chmiel i Marek Wyszomirski – wystawa fotografii w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie, 4.07–3.08.2014. Przegląd Geologiczny; 62 (8): 387.

  Doniesienia seminaryjne i konferencyjne:

  2017

  Pielińska A., Szczepaniak K., Pieliński A., Kazubski M. 2017; Metody ekspozycji zbiorów geologicznych z doświadczeń pracowników PAN Muzeum Ziemi w Warszawie:18-19. W: Międzynarodowa konferencja Naukowa.Muzea geologiczne. Kolekcje, ekspozycje, popularyzacja – w 100 rocznicę urodzin Eufrozyna Sagana”. Streszczenia referatów. Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, Wałbrzych, 30–31.03.2017.

  2016

  Szczepaniak K. 2016: Family Chironomidae in fossil and subfossil resins from the collections of the Museum of the Earth in Warsaw: 85. W: 17th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference, Cracow, 20–21.10.2016. Abstract Volume.

  Szczepaniak K. 2016: Inkluzje z rodziny Chironomidae w żywicach kopalnych i subfosylnych ze zbiorów PAN Muzeum Ziemi w Warszaw. W: XXIII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej PTG, 21–23 września 2016 r., w Instytucie Geologii Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Abstrakty.

  Szczepaniak K. 2016: Inkluzje pszczół (Apidae) w żywicach kopalnych i subfosylnych z kolekcji PAN Muzeum Ziemi w Warszawie: 36. W: III Pszczelarska Konferencja Młodych Naukowców w Zgorzelcu, 2–3.04.2016.Streszczenia referatów.

  Szczepaniak K. 2016: Inkluzje stawonogów dowodem zmian klimatycznych paleogenu: 274-282. W: Uchański O.[red.], V Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych PUZZEL 2016.

  Szczepaniak K. 2016: Kolekcja holotypów w bursztynie bałtyckim ze zbiorów PAN Muzeum Ziemi w Warszawie. W: VIII Konferencja Młodzi w Paleontologii. 18–19 listopada 2016, Opole. Streszczenia referatów.

  Szczepaniak K. 2016: Subfamilies: Chironominae, Tanypodinae inclusions in amber collections of the Polish Academy of Sciences Museum of the Earth, Warsaw. In: 9th Geosymposium of Young Researchers „Silesia 2016”, Kroczyce, 31.08–2.09. Abstract Volume.

  Szczepaniak K. 2016: Rodzina Chironomidae z kolekcji Muzeum Ziemi w Warszawie: 40. W: V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Arthropod. Katowice, 1–3.07. 2016. Streszczenia referatów.

  2015

  Szczepaniak K. 2015: Wybrane interakcje organizmów zapisane w żywicach kopalnych i subfosylnych ze zbiorów PAN Muzeum Ziemi w Warszawie: 360–369. W: Uchański O. [red.], IV Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych PUZZEL 2015.

  Tischer M., Szczepaniak K., Gorczak M. 2015: Ślady kopalnych grzybów w zbiorach bursztynu bałtyckiego PAN Muzeum Ziemi w Warszawie: 14. W: PAN Muzeum Ziemi XXIX Spotkanie Badaczy Bursztynu: „Nowości z warsztatów badawczych”. Streszczenia referatów 32.

  Szczepaniak K. 2015: Inkluzje zwierzęce z kolekcji Hanny Czeczot w zbiorach Muzeum Ziemi PAN w Warszawie: 15. W: PAN Muzeum Ziemi. XXIX Spotkanie Badaczy Bursztynu: „Nowości z warsztatów badawczych”. Streszczenia referatów 32.

  Tischer M., Szczepaniak K., Gorczak M. 2015: Domniemane i nowe dla nauki kopalne grzyby związane z owadami z bursztynu bałtyckiego. W: VII Konferencja Młodych w Paleontologii, Sławno. 17-18.07.2015. Streszczenia referatów.

  Szczepaniak K. Singer T. 2015: Kręg teropoda ze środkowej jury z okolic Chrzanowa. W: VII Konferencja Młodych w Paleontologii, Sławno. 17-18.07.2015

  Tischer M., Gorczak M., Szczepaniak K., Wrzosek M., Pawloska J. 2015: Putative and novel fossils of insectassociated fungi from Polish Baltic amber. W: XVII Congress of European Mycologists, Maderina. Abstract Volumes.

  Singer T., Szczepaniak K. 2015: A theropod vertebra from the Middle Jurassic of southern Poland: 120. W: XIII Annual Meeting Of The European Association Of Vertebrate Palaeontologists, 8-12.07.2015, Abstract Volumes.

  Szczepaniak K. 2015: Inkluzje w bursztynie bałtyckim świadectwem zmian klimatycznych w paleogenie: 106-107. W: Konferencja Naukowa, Zmiany klimatyczne w przeszłości geologicznej 24-25.11.2015, PIG Warszawa. Streszczenia referatów.

  Szczepaniak K. 2015: Inkluzje zwierzęce w bursztynie dominikańskim ze zbiorów PAN Muzeum Ziemi w Warszawie. W: IV Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „Arthropod”, Katowice. 28-3. 05. 2015. Streszczenia referatów.

  Szczepaniak K. 2015: Barnacles and Bryozoans from the Collection of the Pas Museum of the Earth in Warsaw. W: XI International Scientific Conference “Youth and Progress of Biology”, Lviv 20-24. 04. 2015. Abstract Volume.

  2014

  Szczepaniak K. 2014: Bursztyn Forschungen – Tematy i Autorzy: 11–12. W: PAN Muzeum Ziemi. XXVIII Spotkanie Badaczy Bursztynu: „Nowości z warsztatów badawczych”. Streszczenie referatów 31.

  Szczepaniak K. 2014: Family Chironomidae in Baltic Amber from collection of the Museum of Polisch Academy of Sciences in Warsaw: 361. W: VIII International Congress of Dipterology, Poczdam, 10–15.08. 2014. Abstract Volume

  Szczepaniak K. 2014: Inkluzje współwystępujące z rodziną Chironomidae, jako źródło rekonstrukcji paleoekosystemów: 48-49. W: VI Konferencja Młodych w Paleontologii, Poznań. 27–28.11. 2014. Streszczenia referatów.

  Szczepaniak K. 2014: Rodzina Chironomidae z bursztynu bałtyckiego. W: III Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców ”Arthropod” w Katowicach, 30.05 – 1.06. 2014. Streszczenia referatów.

  Sczepaniak K. 2014: Stawonogi z najstarszych żywic kopalnych: 86. W: VI Studencka Konferencja Biologii Ewolucyjnej w Krakowie, 09–11.05 2014. Streszczenia referatów.

  Szczepaniak K. 2014: Zooinkluzje z czwartorzędowych żywic. W: II Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „Przyroda – Las – Technologia” w Poznaniu, 16–18.10. 2014. Streszczenia referatów.

  Szczepaniak K., Pielinska A. 2014: Professor Hanna Czeczott (1888–1982) – Researcher of Paleogene Baltic Amber Forests and Her Amber Collection. [w druku: pięć stron maszynopisu do tomu pokonferen cyjnego Amber through time and borders. Riga, 19–20 September 2014].

  2013

  Szczepaniak K. 2013: Chironomidae inclusions at the Polish Academy of Sciences Museum of the Earth, Warsaw. W: Kosmowska-Ceranowicz B. [red.]; The International Amber Researcher Symposium: Amber. Deposits – Collections – The Market. Gdańsk, Poland 22-23.03.2013.

  Szczepaniak K. 2013: Family Chironomidae from „amber” forests (Paleogene) and from Dominican forests (Quaternary). W: I Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców „Przyroda – Las – Technologia” w Poznaniu, 6–8. 09.2013. Streszczenia referatów.

  Szczepaniak K. 2013: Inkluzje Chironomidae w bursztynie bałtyckim. PAN Muzeum Ziemi: 10–11. W: Kwiatkowska K. [red.]: XXVII Spotkanie Badaczy Bursztynu: „Nowości z warsztatów badawczych”. Dedykowane Adamowi Chętnikowi (1885–1967). Streszczenia referatów.

  Szczepaniak K. 2013: Inkluzje zwierzęce z żywic “Hispaniolii”: 38-39. W: V Konferencja Młodzi w Paleontologii w Sosnowcu, 20–21.09.2013. Streszczenia referatów.

  Szczepaniak K. 2013: Interactions of organisms in fossil resins: 50-51. W: XV Czesko-Słowacko-Polska Konferencja Paleontologiczna w Krakowie, 14–15.11. 2013. Abstracts Volume.

  Szczepaniak K. 2013: Na tropie “pasożytniczych układów” w żywicach kopalnych: 32-33. W: V Studencka Konferencja Biologii Ewolucyjnej, 26-29 kwietnia 2013, Warszawa. Streszczenia referatów:

  Szczepaniak K. 2013: W sidłach subfosylnych żywic: 39. W: II Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców pt. „Arthropod” w Katowicach, 23–25.05.2013. Streszczenia referatów.

  Szczepaniak K. 2013: Współwystępowanie inkluzji, jako źródło rekonstrukcji paleoekosystemu: 59-60. W: Konferencja: „Aktualizm i antyaktualizm w paleontologii” w Tyńcu, 27–30.09.2013. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków.

  Pielińska A., Szczepaniak K. 2013: Adam Chętnik w świetle materiałów archiwalnych z Muzeum Ziemi PAN w Warszawie. PAN Muzeum Ziemi: 5–6. W: XXVII Spotkanie Badaczy Bursztynu: „Nowości z warsztatów badawczych”. Dedykowane Adamowi Chętnikowi (1885–1967). Streszczenia referatów 30.

  Pielinska A., Szczepaniak K. 2013: Amber imitations and counterfeit products of organic inclusions in amber from several museum collections: 64–69. W: „Amber and its imitations”. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, Kaliningrad, 27 June 2013.

  2012

  Szczepaniak K. 2012: Rodzina Chironomidae zaklęta w Bursztynie: 19–20. W: Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców “Arthropod”, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 25-27. 05. 2012. Streszczenia referatów.

  Szczepaniak K., Loba M. 2012. Geneza i ewolucja skrzydła owadów (Insecta): 80–81. Młodzi w Paleontologii IV. Paleontologia w Oceanologii Oceanologia w Paleontologii, 19-20.04.2012 Sopot/ Streszczenia referatów.

  Loba M., Szczepaniak K. 2012. Geneza i ewolucja skrzydła owadów (Insecta): 23–24. W: IV Studencka Konferencja Biologii Ewolucyjnej 21-22.04. 2012, Kraków.

  Katalogi:

  Szczepaniak K. 2017: Les inclusions organiques dans l`ambre baltique. W: L`ambre et ses trésors. Exposition photographique d`Alaksander Chmiel at Marek Wyszomirski. Paris: 13–14.

  Pielińska A., Szczepaniak K., Pieliński A. 2017: Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie; Dział Bursztynu – „Warszawskie Zbiory Bursztynu”; „Bursztynowy las i jego mieszkańcy” – Stoisko Nr C 430 [wystawa PAN Muzeum Ziemi w Warszawie]. 239. W: Amberif 2017. Katalog/ Catalogue. 23. Międzynarodowe Targi Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich/ International Fair of Amber, Jewellery and Gemstones. Międzynarodowe Targi Gdańskie SA, Gdańsk.

  Szczepaniak K. 2016: Inclusioni organice Nell`ambra del Baltico: 5–6. W: La Vita Fiksata Nell`Ambra. Mostra fotografica di Aleksander Chmiel e Marek Wyszomirski, Roma.