Najnowsze komentarze

  Informacja

  DZIEŃ ZIEMI: 22 kwietnia 2018

  DZIEŃ ZIEMI: 22 kwietnia 2018

  W ubiegłą niedzielę (22 kwietnia 2018) w Warszawskim ZOO w ramach obchodów Dnia Ziemi nasze Muzeum zaprezentowało fascynujące okazy skamieniałości zwierząt i roślin z różnych okresów geologicznych.

  Za górą – historia cerkwi w Łopience: wystawa Towarzystwa Karpackiego

  Za górą – historia cerkwi w Łopience: wystawa Towarzystwa Karpackiego

  Towarzystwo Karpackie oraz Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie serdecznie zapraszają na wystawę pt. Za górą – historia cerkwi w Łopience.

  Łopienka to nieistniejąca obecnie, zagubiona wśród bieszczadzkich gór mała bojkowska wioska, która słynęła niegdyś jako największe greckokatolickie sanktuarium maryjne na terenie Bieszczadów.
  Chociaż udokumentowana historia Łopienki sięga połowy XVI w. wystawa opowiada jedynie o ostatnich, najbardziej dramatycznych, 90 latach jej istnienia. Okres ten obejmuje lata przedwojenne, czasy II Wojny Światowej, przymusowe wysiedlenia akcji „Wisła” i ich konsekwencje – opuszczenie, zniszczenie i zapomnienie. Jest to historia typowa dla całej Polski południowo-wschodniej, ale Łopienka okazała się miejscem szczególnym. Pomimo wielokrotnego skazywania na zagładę i zapomnienie, nie tylko przetrwała, ale i ożyła. Za sprawą wielu ludzi dobrej woli, którym nie był obojętny jej los łopieńska cerkiew powstała z ruin. I jak przed wojną do cudownego obrazu Matki Boskiej Łopieńskiej pielgrzymowały tysiące wiernych tak i teraz rzesze turystów i pielgrzymów przychodzą zobaczyć odbudowaną cerkiew i pomodlić się przed kopią cudownego obrazu.
  Wystawa jest fotograficznym zapisem tylko niektórych zdarzeń, albo tych najważniejszych, albo tych, które udało się ocalić z wojennej pożogi i trudnych lat powojennych. Wszystkie zdjęcia ułożone są chronologicznie w trzech grupach, z których każda odróżnia się innym kolorem zdjęć. Pierwsza to lata przed wysiedleniem – wszystkie zdjęcia są w sepii, druga obejmuje okres zniszczenia i pierwszych prób odbudowy – zdjęcia są czarno-białe i trzecia to okres odbudowy – dominują zdjęcia kolorowe.
  Chociaż na fotografiach dominuje cerkiew pw. św. Paraskewii to wystawa jest także historią ludzi, tych którzy mieszkali tu kiedyś i tych, którzy ratując cerkiew pozostawili tutaj cząstkę siebie. I jak każda historia nie kończy się, ale będzie miała swój dalszy ciąg, w którym każdy może dopisać kolejny rozdział.

  Zbigniew Kaszuba

  AUTORZY WYSTAWY

  Projekt graficzny: Agnieszka Bernadzka, Ireneusz Marciszuk, Monika Rzepiejewska

  Skład komputerowy: Dariusz Dąbrowski, Ireneusz Marciszuk

  Tekst: Zbigniew Kaszuba

  Korekta edytorska: Piotr Kieraciński

  Zdjęcia: Archiwum Państwowe w Przemyślu, archiwum BDZ w Rzeszowie,  Archiwum NID, Narodowe Archiwum Cyfrowe, F.  Adamczyk, J. Bartha, J. Borejszo, R. Brykowski, A. Bykowska, A. Ciołkowska, J. Falkowski, F. Kanclerz, Z. Kaszuba, A. Krencik, G. Muszyński, J. Natkański, J. Nawrot,  M. Papinczak, T. Sybidło, J. Tur, M. Węgrzyn, ze zbiorów:  Olgierda Łotoczki, Pawła Kusala, Marii Papinczak

  Dziękujemy wszystkim autorom za udostępnienie posiadanych zdjęć

  Wydruk plansz: Studio Fotograficzne Art Foto Robert Bogudziński

   

  Wystawa czynna w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie, Al. Na Skarpie 27:

  od poniedziałku do piątku: 9.00 – 16.00

  w niedziele: 10.00 – 16.00 (wstęp wolny)

  Ceny biletów: normalny – 8 zł, ulgowy – 4 zł

  Beyond Frontiers: wystawa malarstwa

  Beyond Frontiers: wystawa malarstwa

  13 kwietnia – 27 maja 2018

  Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie zaprasza na międzynarodową wystawę malarstwa zatytułowaną Beyond Frontiers. Na wystawie zaprezentowano prace artystów powstałe podczas sympozjum i pleneru malarskiego, który odbył się w Groningen w Holandii w czerwcu 2016 roku. Autorami projektu zorganizowanego przez Galerię Unexpected z Groningen są Kors van Bladeren oraz Lena Khvicia, a jego uczestnicy pochodzą z Armenii, Holandii, Litwy, Mołdawii, Polski, Rosji i Rumunii.

   

  Wystawa czynna w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie, Al. Na Skarpie 27:

  od poniedziałku do piątku: 9.00 – 16.00

  w niedziele: 10.00 – 16.00 (wstęp wolny)

  Ceny biletów: normalny – 8 zł, ulgowy – 4 zł

  Rzeźbiarze krajobrazu – od gór do morza – nowa lekcja w Ofercie Edukacyjnej Muzeum Ziemi

  Rzeźbiarze krajobrazu – od gór do morza – nowa lekcja w Ofercie Edukacyjnej Muzeum Ziemi

  Zapraszamy grupy szkolne na nową lekcję muzealną, która od kwietnia 2018 r. pojawiła się w OFERCIE EDUKACYJNEJ MUZEUM ZIEMI

  Na lekcji Rzeźbiarze krajobrazu – od gór do morza omawiane są różne, typowe dla terenu Polski krajobrazy. Szczególną uwagę poświęcono wyjaśnieniu w jaki sposób powstały i jak wyglądają formy rzeźby charakterystyczne dla młodych, wysokich gór, starych gór i wyżyn, nizin i wybrzeży morskich. Lekcja ma formę pokazu multimedialnego, który uzupełniony jest  prezentacją okazów skał pochodzących z omawianych rejonów. Po lekcji uczniowie będą umieli opisać i zlokalizować na mapie Polski obszary o różnym ukształtowaniu rzeźby terenu oraz podać przyczyny takiego stanu rzeczy.

  Lekcja adresowana jest do uczniów starszych klas szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum.

  Zapisy prowadzimy pod numerem telefonu: (22) 629-80-63 w.203 lub 204

  R. Szczęsny

  Rzeźbiarze krajobrazu – od gór do morza

  Rzeźbiarze krajobrazu – od gór do morza

  Na lekcji „Rzeźbiarze krajobrazu – od gór do morza” omawiane są różne, typowe dla terenu Polski krajobrazy. Szczególną uwagę poświęcono wyjaśnieniu w jaki sposób powstały i jak wyglądają formy rzeźby charakterystyczne dla młodych, wysokich gór, starych gór i wyżyn, nizin i wybrzeży morskich. Lekcja ma formę pokazu multimedialnego, który uzupełniony jest  prezentacją okazów skał pochodzących z omawianych rejonów. Po lekcji uczniowie będą umieli opisać i zlokalizować na mapie Polski obszary o różnym ukształtowaniu rzeźby terenu oraz podać przyczyny takiego stanu rzeczy.

  Lekcja adresowana jest do uczniów starszych klas szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum.

  R. Szczęsny