Najnowsze komentarze

  Warsztaty

  Wędrówka po karbońskim lesie

  Wędrówka po karbońskim lesie

  Warsztaty dla klas: III-V szkoły podstawowej

  Czas trwania: 90 minut

  Maksymalna liczba osób: 24

  Początek tytułowej wędrówki stanowi pokaz multimedialny. By ukazać, iż nasza podróż odbywa się w czasie i przestrzeni, będziemy posługiwali się przystępną dla szerokiego grona odbiorców tabelą stratygraficzną oraz mapą przedstawiającą układ kontynentów 300 mln lat temu. Opiszemy karboński las oraz zwierzęta w nim żyjące. Ilustracją dla naszej narracji będą plansze z rekonstrukcjami przedstawicieli fauny i flory oraz fotografiami ich skamieniałości.
  W drugiej części warsztatów uczniowie będą mogli zapoznać się z prawdziwymi skamieniałościami roślin, o których usłyszeli podczas prezentacji. Prezentowane okazy będzie można dotykać oraz odwzorowywać na papierze. Dostępne będą także wycinanki, na których podstawie uczestnicy warsztatów będą mogli samodzielnie dokonać rekonstrukcji roślin z karbońskiego lasu.

  Świadkowie epoki lodowej

  Świadkowie epoki lodowej

  Warsztaty dla klas: VI-VII szkoły podstawowej

  Czas trwania: 90 minut

  Maksymalna liczba osób: 24

  Dział Popularyzacji Nauk Geologicznych proponuje warsztaty dedykowane klasom VI i VII szkoły podstawowej pt. „Świadkowie epoki lodowej”, które dotyczą głazów narzutowych.

  Zajęcia rozpoczynają się od 20 minutowego wykładu, podczas którego uczniowie wprowadzeni zostaną w tematykę zlodowaceń (podział oraz zasięgi zlodowaceń na terenie Polski). Następnie omówione będą  kierunki transportu głazów narzutowych, przeniesionych przez lądolód na teren Polski oraz najciekawsze i najcenniejsze pod względem przyrodniczym głazy narzutowe.

  W części warsztatowej młodzież nauczy się rozpoznawać główne typy skał i ich zastosowania. Ciekawym urozmaiceniem zajęć, o ile pogoda dopisze, będą ćwiczenia w terenie (na zewnętrznej ekspozycji głazów narzutowych zgromadzonych przy Muzeum Ziemi) uczniowie zlokalizują wyznaczone głazy narzutowe, określą ich litologię oraz zmierzą obwód.

  Kosmiczni goście – warsztaty meteorytowe

  Kosmiczni goście – warsztaty meteorytowe

  Warsztaty dla klas: IV-VI szkoły podstawowej

  Czas trwania: 90 minut

  Maksymalna liczba osób: 24

  Według danych szacunkowych, każdego dnia do powierzchni Ziemi dociera od 100 do 1000 meteorytów. Większość z nich nie zostaje zauważona, ze względu na niewielkie wymiary. Obecnie znanych jest około 1050 meteorytów, które zostały odnalezione w wyniku obserwacji trajektorii lotu oraz ponad 31000 takich, które zostały odnalezione i rozpoznane, mimo że nikt nie obserwował ich upadku. Prawdopodobieństwo znalezienia meteorytu jest niewielkie, jednak poszukiwacze nierzadko znajdują skały pochodzenia pozaziemskiego, pomimo iż materia kosmiczna bardzo często podobna jest do skał ziemskich oraz odpadów poprzemysłowych.

  Muzeum Ziemi proponuje warsztaty, podczas których uczniowie będą mieli okazję zaczerpnąć ciekawych informacji na temat meteorytów oraz nauczyć się metod ich rozpoznawania.  Zajęcia rozpoczynają się od krótkiego wykładu (prezentacji multimedialnej) dotyczącego budowy Układu Słonecznego oraz pochodzenia i właściwości meteorytów. W części praktycznej uczniowie będą mieli okazję stworzyć swój własny meteoryt oraz rycinę przedstawiającą przelot meteoru (bolidu).

  UWAGA: W trakcie warsztatów dzieci mogą pobrudzić się.

  Kiedy w Polsce żyły słonie

  Kiedy w Polsce żyły słonie

  Warsztaty dla klas: I-VI szkoły podstawowej

  Czas trwania: 90 minut

  Maksymalna liczba osób: 22

  Warsztaty rozpoczynają się prezentacją multimedialną, w trakcie której młodzież będzie miała możliwość zapoznania się ze zwierzętami jakie żyły na terenach Polski podczas plejstocenu – okresu geologicznego obejmującego ostatnie 2 500 000 lat dziejów Ziemi. Okres ten charakteryzował się bardzo zmiennymi warunkami klimatycznymi, ośmiokrotnie na tereny Polski, Europy, Azji i Ameryki Północnej wkraczał lądolód z okolic bieguna północnego. W związku z tym zmieniały się warunki życia, w okresach międzylodowcowych żyły zwierzęta ciepłolubne, a w chłodniejszych zimnolubne. Sztandarowym przykładem zmian fauny byli przedstawiciele słoniowatych – słoń leśny Palaeoloxodon atiquus (największy słoń w dziejach tej grupy zwierząt, dochodzący do 4,5 m wysokości) oraz mamut włochaty Mammuthus primigenius.

  W trakcie zajęć uczniowie będą mieli okazję dowiedzieć się jak z biegiem plejstocenu zmieniały się inne gatunki zwierząt, szata roślinna oraz krajobraz, jak również zapoznać się z oryginalnymi okazami skamieniałości. Dzieci dowiedzą się także, że kości dużych ssaków takich jak: słoń leśny, mamut, nosorożec włochaty i wiele innych, można znaleźć nawet w naszym najbliższym sąsiedztwie. Będą miały również okazję własnoręcznie złożyć „szkielet” mamuta włochatego oraz namalować na marmurowych płytkach wizerunki zwierząt plejstoceńskich, tak jak to czynili niegdyś pradawni łowcy na ścianach jaskiń.

   

  DZIEŃ ZIEMI: 22 kwietnia 2018

  DZIEŃ ZIEMI: 22 kwietnia 2018

  W ubiegłą niedzielę (22 kwietnia 2018) w Warszawskim ZOO w ramach obchodów Dnia Ziemi nasze Muzeum zaprezentowało fascynujące okazy skamieniałości zwierząt i roślin z różnych okresów geologicznych.

  Za górą – historia cerkwi w Łopience: wystawa Towarzystwa Karpackiego

  Za górą – historia cerkwi w Łopience: wystawa Towarzystwa Karpackiego

  Towarzystwo Karpackie oraz Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie serdecznie zapraszają na wystawę pt. Za górą – historia cerkwi w Łopience.

  Łopienka to nieistniejąca obecnie, zagubiona wśród bieszczadzkich gór mała bojkowska wioska, która słynęła niegdyś jako największe greckokatolickie sanktuarium maryjne na terenie Bieszczadów.
  Chociaż udokumentowana historia Łopienki sięga połowy XVI w. wystawa opowiada jedynie o ostatnich, najbardziej dramatycznych, 90 latach jej istnienia. Okres ten obejmuje lata przedwojenne, czasy II Wojny Światowej, przymusowe wysiedlenia akcji „Wisła” i ich konsekwencje – opuszczenie, zniszczenie i zapomnienie. Jest to historia typowa dla całej Polski południowo-wschodniej, ale Łopienka okazała się miejscem szczególnym. Pomimo wielokrotnego skazywania na zagładę i zapomnienie, nie tylko przetrwała, ale i ożyła. Za sprawą wielu ludzi dobrej woli, którym nie był obojętny jej los łopieńska cerkiew powstała z ruin. I jak przed wojną do cudownego obrazu Matki Boskiej Łopieńskiej pielgrzymowały tysiące wiernych tak i teraz rzesze turystów i pielgrzymów przychodzą zobaczyć odbudowaną cerkiew i pomodlić się przed kopią cudownego obrazu.
  Wystawa jest fotograficznym zapisem tylko niektórych zdarzeń, albo tych najważniejszych, albo tych, które udało się ocalić z wojennej pożogi i trudnych lat powojennych. Wszystkie zdjęcia ułożone są chronologicznie w trzech grupach, z których każda odróżnia się innym kolorem zdjęć. Pierwsza to lata przed wysiedleniem – wszystkie zdjęcia są w sepii, druga obejmuje okres zniszczenia i pierwszych prób odbudowy – zdjęcia są czarno-białe i trzecia to okres odbudowy – dominują zdjęcia kolorowe.
  Chociaż na fotografiach dominuje cerkiew pw. św. Paraskewii to wystawa jest także historią ludzi, tych którzy mieszkali tu kiedyś i tych, którzy ratując cerkiew pozostawili tutaj cząstkę siebie. I jak każda historia nie kończy się, ale będzie miała swój dalszy ciąg, w którym każdy może dopisać kolejny rozdział.

  Zbigniew Kaszuba

  AUTORZY WYSTAWY

  Projekt graficzny: Agnieszka Bernadzka, Ireneusz Marciszuk, Monika Rzepiejewska

  Skład komputerowy: Dariusz Dąbrowski, Ireneusz Marciszuk

  Tekst: Zbigniew Kaszuba

  Korekta edytorska: Piotr Kieraciński

  Zdjęcia: Archiwum Państwowe w Przemyślu, archiwum BDZ w Rzeszowie,  Archiwum NID, Narodowe Archiwum Cyfrowe, F.  Adamczyk, J. Bartha, J. Borejszo, R. Brykowski, A. Bykowska, A. Ciołkowska, J. Falkowski, F. Kanclerz, Z. Kaszuba, A. Krencik, G. Muszyński, J. Natkański, J. Nawrot,  M. Papinczak, T. Sybidło, J. Tur, M. Węgrzyn, ze zbiorów:  Olgierda Łotoczki, Pawła Kusala, Marii Papinczak

  Dziękujemy wszystkim autorom za udostępnienie posiadanych zdjęć

  Wydruk plansz: Studio Fotograficzne Art Foto Robert Bogudziński

   

  Wystawa czynna:

  od poniedziałku do piątku: 9.00 – 16.00

  w niedziele: 10.00 – 16.00 (wstęp wolny)

  Ceny biletów: normalny – 8 zł, ulgowy – 4 zł

  Kwiecień – Maj 2018: Beyond Frontiers

  Kwiecień – Maj 2018: Beyond Frontiers

  wystawa malarstwa

  Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie zaprasza na międzynarodową wystawę malarstwa zatytułowaną Beyond Frontiers. Na wystawie zaprezentowano prace artystów powstałe podczas sympozjum i pleneru malarskiego, który odbył się w Groningen w Holandii w czerwcu 2016 roku. Autorami projektu zorganizowanego przez Galerię Unexpected z Groningen są Kors van Bladeren oraz Lena Khvicia, a jego uczestnicy pochodzą z Armenii, Holandii, Litwy, Mołdawii, Polski, Rosji i Rumunii.

   

  Wystawa czynna w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie, Al. Na Skarpie 27:

  od poniedziałku do piątku: 9.00 – 16.00

  w niedziele: 10.00 – 16.00 (wstęp wolny)

  Ceny biletów: normalny – 8 zł, ulgowy – 4 zł

  Rzeźbiarze krajobrazu – od gór do morza – nowa lekcja w Ofercie Edukacyjnej Muzeum Ziemi

  Rzeźbiarze krajobrazu – od gór do morza – nowa lekcja w Ofercie Edukacyjnej Muzeum Ziemi

  Zapraszamy grupy szkolne na nową lekcję muzealną, która od kwietnia 2018 r. pojawiła się w OFERCIE EDUKACYJNEJ MUZEUM ZIEMI

  Na lekcji Rzeźbiarze krajobrazu – od gór do morza omawiane są różne, typowe dla terenu Polski krajobrazy. Szczególną uwagę poświęcono wyjaśnieniu w jaki sposób powstały i jak wyglądają formy rzeźby charakterystyczne dla młodych, wysokich gór, starych gór i wyżyn, nizin i wybrzeży morskich. Lekcja ma formę pokazu multimedialnego, który uzupełniony jest  prezentacją okazów skał pochodzących z omawianych rejonów. Po lekcji uczniowie będą umieli opisać i zlokalizować na mapie Polski obszary o różnym ukształtowaniu rzeźby terenu oraz podać przyczyny takiego stanu rzeczy.

  Lekcja adresowana jest do uczniów starszych klas szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum.

  Zapisy prowadzimy pod numerem telefonu: (22) 629-80-63 w.203 lub 204

  R. Szczęsny

  Rzeźbiarze krajobrazu – od gór do morza

  Rzeźbiarze krajobrazu – od gór do morza

  Na lekcji „Rzeźbiarze krajobrazu – od gór do morza” omawiane są różne, typowe dla terenu Polski krajobrazy. Szczególną uwagę poświęcono wyjaśnieniu w jaki sposób powstały i jak wyglądają formy rzeźby charakterystyczne dla młodych, wysokich gór, starych gór i wyżyn, nizin i wybrzeży morskich. Lekcja ma formę pokazu multimedialnego, który uzupełniony jest  prezentacją okazów skał pochodzących z omawianych rejonów. Po lekcji uczniowie będą umieli opisać i zlokalizować na mapie Polski obszary o różnym ukształtowaniu rzeźby terenu oraz podać przyczyny takiego stanu rzeczy.

  Lekcja adresowana jest do uczniów starszych klas szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum.

  R. Szczęsny