Najnowsze komentarze

  Zabytkowe głazy narzutowe

  Muzeum Otwarte na Młodzież

  Muzeum Otwarte na Młodzież

  W ramach Warszawskiego Festiwalu Młodzieży, w dniach 9-19 października, młodzież w wieku 13-26 lat, za okazaniem legitymacji szkolnej/studenckiej i na hasło Warszawski Festiwal Młodzieży, może wejść za darmo lub za symboliczną złotówkę do następujących muzeów:

  Bezpłatne wejścia
  Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie, Muzeum Geologiczne, Muzeum Azji i Pacyfiku, Muzeum Niepodległości (Muzeum Więzienia Pawiak, Mauzoleum Walki i Męczeństwa), Muzeum Warszawy (i wszystkie oddziały: Muzeum Pragi, Muzeum Woli, Muzeum Farmacji), Muzeum Fryderyka Chopina, Muzeum Ewolucji, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Muzeum Literatury.
  Za symboliczną złotówkę
  Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Łazienki Królewskie, Zachęta-Narodowa Galeria Sztuki, Zachęta-Narodowa Galeria Sztuki, Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego.

  Muzeum Otwarte na Młodzież

  Warszawski Festiwal Młodzieży

  22. Festiwal Nauki w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie

  22. Festiwal Nauki w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie

  Motywem przewodnim XXII Festiwalu Nauki w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie była sztuka. Oferta festiwalowa została skierowana przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych z klas 1–3 oraz do młodzieży szkół średnich.

  Dr Marcin Ryszkiewicz, wybitny popularyzator nauki, autor licznych publikacji dotyczących zagadki życia na Ziemi, ewolucji człowieka i biologicznego uwarunkowania kultury, przygotował wykład dla młodzieży – Głębokie korzenie sztuki. Podjął w nim próbę odpowiedzi na pytania: Czy sztuka jest wrodzoną cechą gatunku ludzkiego? Kiedy narodziła się i jakie pełni funkcje? Czy sztuka ograniczona jest do gatunku Homo sapiens?

  Pracownicy Działu Paleozoologii: dr Gwidon Jakubowski, mgr Dariusz Nast, mgr Ewa Nosowska i dr hab. Barbara Studencka prof. nadz. PAN przeprowadzili zajęcia dla szkół podstawowych zatytułowane Malarstwo epoki mamutów. Najważniejsze zagadnienia związane z klimatem ostatniej epoki lodowcowej zostały omówione i zilustrowane prezentacją multimedialną. Uczestnicy prelekcji podziwiali rysunki i malowidła zwierząt wykonane na ścianach i sklepieniach jaskiń w epoce młodszego paleolitu (od 40 000 do 14 000 lat temu). Zapoznali się ze stosowanymi wówczas materiałami i technikami malarskimi. Dowiedzieli się, jakie zwierzęta żyły w Europie podczas ostatniego zlodowacenia, i jakie były ich związki z człowiekiem. Poznali niezwykłe skamieniałości: nieomal kompletnie zachowane ciała dużych ssaków oraz ich szkielety.
  W części warsztatowej uczniowie mogli doświadczyć, na czym polega praca paleontologa. Najpierw rozpoznali i nazwali autentyczne kości mamutów, a następnie wydobyli z osadu modele kości, z których zmontowali szkielety tych zwierząt. W artystycznej części zajęć, dzieci, podobnie jak malarze epoki mamutów, rysowały wizerunki turów, nosorożców, mamutów, jeleni olbrzymich i hien jaskiniowych. W odwzorowywaniu sylwetek ssaków pomocne były szablony. Po wprawce na kartonach brystolu, uczniowie z wielkim entuzjazmem przystąpili do wspólnego wykonania malowidła na pięciometrowej długości tekturze falistej, imitującej nierówności ściany jaskini. Dzieło to, będące świadectwem wyobraźni i talentu dzieci, zabrane zostało do szkoły jako pamiątka wspólnych przeżyć artystycznych.

  Końcowym, miłym akcentem warsztatów było losowanie nagród związanych z tematem festiwalu.