Najnowsze komentarze

  Zabytkowe głazy narzutowe

  „Był sobie Homo sapiens, czyli dlaczego zrzuciliśmy futra”

  „Był sobie Homo sapiens, czyli dlaczego zrzuciliśmy futra”

  „Był sobie Homo sapiens, czyli dlaczego zrzuciliśmy futra” to tytuł wywiadu przeprowadzonego przez Tomasza Kwaśniewskiego (Gazeta Wyborcza/Duży Format) z dr Marcinem Ryszkiewiczem – geologiem, ewolucjonistą, popularyzatorem nauki z Polskiej Akademii Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie.

  Dr Marcin Ryszkiewicz (Fot. Maciej Zienkiewicz /Agencja Gazeta)

  Fragment wywiadu: „Był sobie Homo sapiens, czyli dlaczego zrzuciliśmy futra”

  Źródło: www.wyborcza.pl/df

   

  Muzeum Otwarte na Młodzież

  Muzeum Otwarte na Młodzież

  W ramach Warszawskiego Festiwalu Młodzieży, w dniach 9-19 października, młodzież w wieku 13-26 lat, za okazaniem legitymacji szkolnej/studenckiej i na hasło Warszawski Festiwal Młodzieży, może wejść za darmo lub za symboliczną złotówkę do następujących muzeów:

  Bezpłatne wejścia
  Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie, Muzeum Geologiczne, Muzeum Azji i Pacyfiku, Muzeum Niepodległości (Muzeum Więzienia Pawiak, Mauzoleum Walki i Męczeństwa), Muzeum Warszawy (i wszystkie oddziały: Muzeum Pragi, Muzeum Woli, Muzeum Farmacji), Muzeum Fryderyka Chopina, Muzeum Ewolucji, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Muzeum Literatury.
  Za symboliczną złotówkę
  Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Łazienki Królewskie, Zachęta-Narodowa Galeria Sztuki, Zachęta-Narodowa Galeria Sztuki, Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego.

  Muzeum Otwarte na Młodzież

  Warszawski Festiwal Młodzieży

  22. Festiwal Nauki w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie

  22. Festiwal Nauki w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie

  Motywem przewodnim XXII Festiwalu Nauki w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie była sztuka. Oferta festiwalowa została skierowana przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych z klas 1–3 oraz do młodzieży szkół średnich.

  Dr Marcin Ryszkiewicz, wybitny popularyzator nauki, autor licznych publikacji dotyczących zagadki życia na Ziemi, ewolucji człowieka i biologicznego uwarunkowania kultury, przygotował wykład dla młodzieży – Głębokie korzenie sztuki. Podjął w nim próbę odpowiedzi na pytania: Czy sztuka jest wrodzoną cechą gatunku ludzkiego? Kiedy narodziła się i jakie pełni funkcje? Czy sztuka ograniczona jest do gatunku Homo sapiens?

  Pracownicy Działu Paleozoologii: dr Gwidon Jakubowski, mgr Dariusz Nast, mgr Ewa Nosowska i dr hab. Barbara Studencka prof. nadz. PAN przeprowadzili zajęcia dla szkół podstawowych zatytułowane Malarstwo epoki mamutów. Najważniejsze zagadnienia związane z klimatem ostatniej epoki lodowcowej zostały omówione i zilustrowane prezentacją multimedialną. Uczestnicy prelekcji podziwiali rysunki i malowidła zwierząt wykonane na ścianach i sklepieniach jaskiń w epoce młodszego paleolitu (od 40 000 do 14 000 lat temu). Zapoznali się ze stosowanymi wówczas materiałami i technikami malarskimi. Dowiedzieli się, jakie zwierzęta żyły w Europie podczas ostatniego zlodowacenia, i jakie były ich związki z człowiekiem. Poznali niezwykłe skamieniałości: nieomal kompletnie zachowane ciała dużych ssaków oraz ich szkielety.
  W części warsztatowej uczniowie mogli doświadczyć, na czym polega praca paleontologa. Najpierw rozpoznali i nazwali autentyczne kości mamutów, a następnie wydobyli z osadu modele kości, z których zmontowali szkielety tych zwierząt. W artystycznej części zajęć, dzieci, podobnie jak malarze epoki mamutów, rysowały wizerunki turów, nosorożców, mamutów, jeleni olbrzymich i hien jaskiniowych. W odwzorowywaniu sylwetek ssaków pomocne były szablony. Po wprawce na kartonach brystolu, uczniowie z wielkim entuzjazmem przystąpili do wspólnego wykonania malowidła na pięciometrowej długości tekturze falistej, imitującej nierówności ściany jaskini. Dzieło to, będące świadectwem wyobraźni i talentu dzieci, zabrane zostało do szkoły jako pamiątka wspólnych przeżyć artystycznych.

  Końcowym, miłym akcentem warsztatów było losowanie nagród związanych z tematem festiwalu.