Najnowsze komentarze

  mgr Adam Pieliński

  mgr Adam Pieliński

  mgr Adam Pieliński

  Absolwent Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

  Zainteresowania naukowe:

  Mineralogia, petrografia, muzealnictwo.

  Kontakt:

  apielinski@mz.pan.pl

  Zakres działalności w Muzeum Ziemi:

  Adiunkt muzealny

  Opracowywanie zbiorów mineralogicznych i petrograficznych.

  Udział w pracach dydaktycznych, popularyzatorskich i wystawienniczych.

  Ostatnie ważniejsze publikacje:

  2019

  Pielińska A., Pieliński A., Rajska M. 2019: 60-lecie działalności Muzeum Ziemi w Warszawie w strukturze Polskiej Akademii Nauk. Unikatowe zbiory bursztynu. [60 years of the Museum of the Earth in Warsaw within the structure of the Polish Academy of Sciences. Unique amber collections], Przegląd Geologiczny 67 (12): 961–963.

  2018

  Pielińska A., Pieliński A. 2018: Bigger and the largest amber products. Fides et Ratio. Kwartalnik Naukowy 2 (34): 352–367.

  2017

  Pielińska A., Szczepaniak K., Pieliński A., Kazubski M. 2017: Metody ekspozycji zbiorów geologicznych – z doświadczeń pracowników PAN Muzeum w Warszawie. W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Muzea geologiczne. Kolekcje, ekspozycje, popularyzacja – w 100 rocznicę urodzin Eufrozyna Sagana”. Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, Wałbrzych, 30–31.03.2017 r. Streszczenia referatów: 18–19.

  Pielińska A., Szczepaniak K., Pieliński A., Kazubski M. 2017: Methods of exposition of geology collections in the experience of employees of PAN Museum in Warsaw. W: The International Scientific Conference „Geological museums. Collections, expositions, popularization – on the 100th birthday of Eufrozyn Sagan”, Old Mine Science and Art Centre in Wałbrzych, Wałbrzych, 30–31.03.2017. Abstracts: 13–14.

  Pielińska A., Szczepaniak K., Pieliński A. 2017: Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie; Dział Bursztynu – „Warszawskie Zbiory Bursztynu”; „Bursztynowy las i jego mieszkańcy” – Stoisko Nr C 430 [wystawa PAN Muzeum Ziemi w Warszawie]. W: Amberif 2017. Katalog/ Catalogue. 23. Międzynarodowe Targi Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich/ International Fair of Amber, Jewellery and Gemstones. Międzynarodowe Targi Gdańskie SA, Gdańsk: 239.

  2016

  Pielińska A., Pieliński A. 2016: Surowiec bursztynowy – naturalne formy sukcynitu w zbiorach PAN Muzeum Ziemi w Warszawie. W: Gazda L. (red.): Lubelski bursztyn, znaleziska, geologia, złoża, perspektywy. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie: 52–57.

  2015

  [Pielińska A., Pieliński A.] 2015: Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie; Dział Bursztynu – „Warszawskie Zbiory Bursztynu”; „Bursztyn w medycynie i kosmetyce” – stoisko „Bursztynowa apteka”. W: Ambermart. 16. Międzynarodowe Targi Bursztynu. International Amber Fair 2015. Gdańsk, Poland, 27–29.08, AMBEREXPO. Katalog: 110.

  Odkrywamy inkluzje w bursztynie

  Odkrywamy inkluzje w bursztynie

  Warsztaty dla klas: I-IV szkoły podstawowej

  Czas trwania: ok. 90 minut

  Maksymalna liczba osób: 25

  Dział Bursztynu proponuje warsztaty rozpoczynające się multimedialną prezentacją, podczas której uczniowie dowiedzą się kiedy i gdzie rosły lasy bursztynodajne oraz dlaczego niektóre drzewa wydzielały żywicę. Poznają małych mieszkańców lasów bursztynodajnych – stawonogi zachowane w bursztynie bałtyckim. Dowiedzą się, czym jest inkluzja zwierzęca (zooinkluzja) oraz roślinna (fitoinkluzja) – poznają sfosylizowane organizmy, które zostały uwięzione w przeszłości w lepkiej żywicy.

  W części teoretycznej warsztatów uczniowie poznają systematykę stawonogów zachowanych w bursztynie bałtyckim, która umożliwi im samodzielną pracę w części praktycznej. Uczniowie zapoznają się z właściwościami bursztynu bałtyckiego – kopalnej żywicy, która powstała ponad 40 milionów lat temu.

  W części praktycznej uczestnicy warsztatów samodzielnie wykonają własną inkluzję organiczną – zwierzęcą lub roślinną. Uczniowie będą mogli wybrać spośród gotowych szablonów sylwetek stawonogów zachowanych w żywicach kopalnych lub samodzielnie narysować stawonogi na podstawie klucza, przedstawionego podczas prezentacji multimedialnej. Następnie wykonany wizerunek okazu umieszczą pod szklanym kaboszonem i umocują magnes. W części praktyczniej uczniowie nauczą się również rozpoznawać otrzymane stawonogi w bryłkach bursztynu, poprzez samodzielne obserwacje pod lupą.

  Marzec – Kwiecień 2019: Nasze fascynacje 2019

  Marzec – Kwiecień 2019: Nasze fascynacje 2019

  wystawa fotografii przyrodniczej

  8 marca – 14 kwietnia 2019

  Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie zaprasza na wystawę fotografii, która jest wynikiem XVIII  konkursu na Fotografa Roku Okręgu Mazowieckiego Związku Polskich Fotografów Przyrody. Zwieńczeniem konkursu jest ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy „Nasze Fascynacje 2019”,  prezentującej nagrodzone prace. W tegorocznej edycji konkursu do rywalizacji stanęło 41 członków okręgu, zgłaszając rekordową liczbę, 1080 fotografii, w dziewięciu kategoriach tematycznych. Jury w składzie Maciej Pietrzak – przewodniczący, Małgorzata Książkiewicz i Karol Woźniakowski, przyznało 51 nagród i Grand Prix. Członkowie Okręgu wybrali również zdjęcie  uhonorowane “Nagrodą Publiczności”.

  Tym razem w kategorii “krajobraz” zgłoszono największą liczbę zdjęć wykonanych zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Jury miało trudny wybór, ponieważ prace reprezentowały  podobnie  wysoki poziom. Licznie i różnorodnie przedstawiały się kategorie “impresje” oraz “kompozycja i forma” świadcząc, iż wielu  autorów posiada umiejętności patrzenia oczami wyobraźni na zjawiska powszechnie występujące w przyrodzie.

  Wrażliwość na piękno przyrody i dostrzeganie niewidzialnego, widoczne jest również na fotografiach przedstawiających zwierzęta w kategoriach “ssaki” i “ptaki”, czy “owady i pajęczaki”. Świat roślin zachwyca lekkością i ulotnością, które niełatwo jest uchwycić w kadrze. Natomiast zdjęcia w kategorii “świat w naszych rękach” pokazują wzajemne relacje człowieka i przyrody. Wskazują sposoby ochrony, ale także piętnują przypadki szkodnictwa i dewastacji, co jest obowiązkiem statutowym każdego fotografa przyrody Okręgu Mazowieckiego.

  Zwycięzców konkursu i efekty ich pracy w latach 2017/18 można poznać na wystawie prezentowanej w Muzeum Ziemi. Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników fotografii przyrodniczej.

   Małgorzata Bruj

  Prezes OM ZPFP

  Katalog dostępny jest na stronie http://fotooferta.com.pl

  Wystawa czynna w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie, Al. Na Skarpie 27:

  od poniedziałku do piątku: 9.00 – 16.00

  w niedziele: 10.00 – 16.00 (wstęp wolny)

  Ceny biletów: normalny – 8 zł, ulgowy – 4 zł

  Ciekawi świata – epoka wielkich odkryć geograficznych

  Ciekawi świata – epoka wielkich odkryć geograficznych

  Szkoła Podstawowa: klasy 3-6

  „Podążając za blaskiem słońca, opuściliśmy Stary Świat” (Krzysztof Kolumb, 1492)

  Na lekcji zaprezentowane zostaną zamorskie wyprawy najsłynniejszych podróżników od XV do XVIII wieku. Omówiona zostanie największa podróż epoki wielkich odkryć geograficznych – wyprawa Ferdynanda Magellana dookoła świata, jak również podróże Krzysztofa Kolumba, Vasco da Gamy i Jamesa Cooka. Przedstawione zostaną trasy oraz najciekawsze fakty związane z wyprawami w nieznane wówczas części świata. Uczestnicy lekcji poznają cele, jakie przyświecały podróżnikom minionych epok oraz jak daleko odbiegały ich wyobrażenia o położeniu kontynentów w stosunku do współczesnej mapy świata.

  Lekcja prowadzona jest w formie prezentacji multimedialnej.

  Karolina Jackowiak-Konopska