Najnowsze komentarze

  Wulkany i trzęsienia Ziemi

  Wulkany i trzęsienia Ziemi

  Wulkany i trzęsienia Ziemi

  Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku, do oferty edukacyjnej Muzeum, adresowanej do uczniów najstarszych klas szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych powraca lekcja “Wulkany i trzęsienia Ziemi”.

  Lekcja poświęcona jest omówieniu, na tle budowy ziemskiej litosfery, głównych czynników determinujących lokalizację, przyczyny i skutki trzęsień ziemi o różnej genezie, a także aktywności wulkanicznej. Prezentowane są różnice w budowie i formie wulkanów uzależnione od składu chemicznego magmy/lawy. Lekcja ma formę prezentacji multimedialnej połączonej z prezentacją okazów typowych skał wulkanicznych. Omówienie tego bardzo obszernego tematu zajmuje około 90 minut.

  Ryszard Szczęsny

   

  Nowe warsztaty w Ofercie Edukacyjnej

  Nowe warsztaty w Ofercie Edukacyjnej

  Wszyscy jesteśmy jedną rodziną. O ewolucji i systematyce organizmów

  Warsztaty dla klas licealnych/techników

  Czas trwania: ok. 90 min. (w tym ok. 50-60 min. prezentacja multimedialna, 30-40 min. część warsztatowa)

  Maksymalna liczba osób: 20

  Poza odświeżeniem, wzbogaceniem i ugruntowaniem wiedzy o ewolucji biologicznej, głównym zadaniem niniejszych zajęć jest zapoznanie młodzieży ze współczesnymi poglądami na systematykę organizmów żywych.

  Zajęcia rozpoczynają się od prezentacji multimedialnej, w trakcie której zostają przedstawione podstawowe informacje o mechanizmach ewolucji biologicznej oraz o powstawaniu nowych gatunków. Zostają wyjaśnione zagadnienia doboru naturalnego, doboru płciowego oraz różnych typów specjacji (powstawania nowych gatunków). W dalszej części prezentacji zajmujemy się systematyką i taksonomią organizmów żywych. Począwszy od klasycznego, Linneuszowskiego podziału świata żywego, przechodzimy do zagadnienia wpływu naszej wiedzy o ewolucji na współczesne podejście do problemu taksonomii i systematyki, od której oczekuje się odzwierciedlania realnych pokrewieństw między organizmami. W kolejnej części prezentacji, młodzież ma okazję zapoznać się z podstawami kladystyki – obecnie najbardziej rozpowszechnionej metody badania pokrewieństw i ewolucji.

  W ramach krótszej części warsztatowej, młodzież ma sposobność samodzielnego skonstruowania prostego drzewa filogenetycznego (diagramu pokrewieństw) na podstawie ilustracji małej grupki fikcyjnych stworzeń.

  Michał Loba