Najnowsze komentarze

  22. Festiwal Nauki w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie

  22. Festiwal Nauki w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie

  Motywem przewodnim XXII Festiwalu Nauki w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie była sztuka. Oferta festiwalowa została skierowana przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych z klas 1–3 oraz do młodzieży szkół średnich.

  Dr Marcin Ryszkiewicz, wybitny popularyzator nauki, autor licznych publikacji dotyczących zagadki życia na Ziemi, ewolucji człowieka i biologicznego uwarunkowania kultury, przygotował wykład dla młodzieży – Głębokie korzenie sztuki. Podjął w nim próbę odpowiedzi na pytania: Czy sztuka jest wrodzoną cechą gatunku ludzkiego? Kiedy narodziła się i jakie pełni funkcje? Czy sztuka ograniczona jest do gatunku Homo sapiens?

  Pracownicy Działu Paleozoologii: dr Gwidon Jakubowski, mgr Dariusz Nast, mgr Ewa Nosowska i dr hab. Barbara Studencka prof. nadz. PAN przeprowadzili zajęcia dla szkół podstawowych zatytułowane Malarstwo epoki mamutów. Najważniejsze zagadnienia związane z klimatem ostatniej epoki lodowcowej zostały omówione i zilustrowane prezentacją multimedialną. Uczestnicy prelekcji podziwiali rysunki i malowidła zwierząt wykonane na ścianach i sklepieniach jaskiń w epoce młodszego paleolitu (od 40 000 do 14 000 lat temu). Zapoznali się ze stosowanymi wówczas materiałami i technikami malarskimi. Dowiedzieli się, jakie zwierzęta żyły w Europie podczas ostatniego zlodowacenia, i jakie były ich związki z człowiekiem. Poznali niezwykłe skamieniałości: nieomal kompletnie zachowane ciała dużych ssaków oraz ich szkielety.
  W części warsztatowej uczniowie mogli doświadczyć, na czym polega praca paleontologa. Najpierw rozpoznali i nazwali autentyczne kości mamutów, a następnie wydobyli z osadu modele kości, z których zmontowali szkielety tych zwierząt. W artystycznej części zajęć, dzieci, podobnie jak malarze epoki mamutów, rysowały wizerunki turów, nosorożców, mamutów, jeleni olbrzymich i hien jaskiniowych. W odwzorowywaniu sylwetek ssaków pomocne były szablony. Po wprawce na kartonach brystolu, uczniowie z wielkim entuzjazmem przystąpili do wspólnego wykonania malowidła na pięciometrowej długości tekturze falistej, imitującej nierówności ściany jaskini. Dzieło to, będące świadectwem wyobraźni i talentu dzieci, zabrane zostało do szkoły jako pamiątka wspólnych przeżyć artystycznych.

  Końcowym, miłym akcentem warsztatów było losowanie nagród związanych z tematem festiwalu.