Najnowsze komentarze

  30 marca 2021

  30 marca 2021

  90 urodziny świętuje dziś prof. dr hab. Zbigniew Wójcik, emerytowany pracownik PAN Muzeum Ziemi w Warszawie, geolog i speleolog, a także badacz historii geologii i znawca dziejów nauki XVIII i XIX wieku.

  Profesor Wójcik jest absolwentem Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1963 r. obronił pracę doktorską pt. „Klastyczne osady jaskiń Tatr polskich”, a w 1990 r. otrzymał tytuł profesora. W drugiej połowie lat pięćdziesiątych i w latach sześćdziesiątych był jednym z bardziej aktywnych speleologów polskich, działającym zwłaszcza w Tatrach i na Syberii (gdzie prowadził także badania geologiczne na powierzchni). Zajmował się także badaniem dziejów polskich naukowców zesłanych na Syberię. Jest autorem wielu prac naukowych i popularnonaukowych.

  Profesor Zbigniew Wójcik jest członkiem i aktywnie uczestniczy w pracach gremiów naukowych: Komisji Badań nad Historią Syberii Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN, Polsko-Rosyjskiej Komisji Historycznej i Komitetu Badań Polarnych PAN.

  W 2016 r. prof. Zbigniew Wójcik otrzymał tytuł honorowego członka Międzynarodowej Komisji Historii Nauk Geologicznych (INHIGEO). Za całokształt pracy i twórczości naukowej został doceniony specjalną nagrodą „Przeglądu Wschodniego” za rok 2008.

  Pragniemy złożyć Panu Profesorowi serdeczne życzenia urodzinowe, zdrowia, spełnienia marzeń oraz dalszych sukcesów naukowych.

  Dyrekcja wraz z załogą Muzeum Ziemi