Najnowsze komentarze

  8. Międzynarodowa Konferencja

  8. Międzynarodowa Konferencja

  8. Międzynarodowa Konferencja nt. neogenu Środkowej i Południowo-Wschodniej Europy

  Badania neogenu Paratetydy (rozległego wewnętrznego morza o długości 4 500 km: od Rodanu po współczesne Morze Aralskie) przez długi czas pozostawały w tyle za zainteresowaniem obszarem śródziemnomorskim. Natomiast w minionym dziesięcioleciu obserwuje się gwałtowny rozwój wiedzy o ewolucji Paratetydy w neogenie. Coraz większa precyzja datowań geochronologicznych (radiometrycznych i magnetostratygraficznych), nowe modele kryzysu solnego, obszerne opracowania dotyczące przedpola Karpat, rozległy program wierceń, rosnący udział danych sejsmicznych pochodzących z sektora przemysłowego, to jedynie kilka elementów tego rozwoju.

  Przełomowe dokonania naukowe są zazwyczaj poprzedzone żmudnymi obserwacjami, staranną analizą danych i gorącymi sporami naukowymi. Międzynarodowe spotkania nt. neogenu Środkowej  i Południowo-Wschodniej Europy, których pomysłodawczynią jest prof. Nadija Krstič, koordynatorka Projektu UNESCO-IGCP 329 (Paleogeographic and paleoecologic evolution of Paratethyan basins during Neogene and their correlation to the global scales), są doskonałym forum wymiany myśli, hipotez i obserwacji. Zapoczątkowało je spotkanie w Serbii (2005), kolejne miały miejsce w Austrii (2007), Rumunii (2009), Słowacji (2011), Bułgarii (2013), na Węgrzech (2015) i w Chorwacji (2017). Gospodarzem ósmego biennale jest Polska.

  Na miejsce 8. Międzynarodowego Spotkania NCSEE wybrane zostało Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej (ECEG), znajdujące się w nieczynnym kamieniołomie. W 2015 r. ECGE otrzymało Nagrodę European Property Awards jako najlepszy obiekt użyteczności publicznej w Europie i zostało nagrodzone Złotym Medalem w konkursie na Świętokrzyską Budowę Roku 2015. W 2017 r. było nominowane do Nagrody Unii Europejskiej w konkursie architektury współczesnej im. Miesa van der Rohe.

  Proponowane spotkanie będzie doskonałą okazją zarówno do zapoznania się z utworami środkowego miocenu północnych wybrzeży Paratetydy, jak też doskonałą okazją do przedyskutowania wielu zagadnień w krytycznej, lecz przyjacielskiej atmosferze. Podczas sesji terenowej ‘Top Badenian and Sarmatian sites in the northern Fore-Carpathian Basin zaprezentowanych zostanie siedem stanowisk geologicznych, wśród nich stanowisko typowe dla gatunku małża Gigantopecten nodosiformis (de Serres in Pusch), którego rycina pochodząca z pierwszej paleontologicznej monografii Polski autorstwa J. B. Puscha z roku 1837, została wybrana na logo naszego spotkania.

  Zgodnie z tradycją poprzednich spotkań NCSEE pokażemy nasze dziedzictwo kulturowe, dlatego też oprócz stanowisk geologicznych (badenu i sarmatu) planujemy pokazanie Szydłowa, polskiego Carcassonne, małej miejscowości leżącej na osadach sarmatu, która straciła prawa miejskie, ale wciąż otoczona jest murami miejskimi jak za czasów swej świetności w czasach panowania Kazimierza Wielkiego oraz najmniejsze polskie miasto – Wiślicę. W podziemiach gotyckiej kolegiaty, zachowały się pozostałości romańskiego kościoła wraz z unikatową płytą orantów. To jedyny tego typu zabytek w skali światowej, wykonany z gipsowej masy, tym bardziej ciekawy dla uczestników spotkania wśród których będą badacze badeńskiej formacji gipsowej. Natomiast tzw. kopuły gipsowe, uznane za pomnik przyrody, podziwiać będziemy na terenie pobliskiego wczesnośredniowiecznego grodziska.

  Proponujemy też fakultatywną pokonferencyjną sesję terenową do poza turystycznej części kopalni soli w Wieliczce, będącej na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

  Zgłoszenia na konferencję poprzez stronę: http://www.conference-eceg.pl/home