Najnowsze komentarze

  Dr Daniel Tyborowski

  Dr Daniel Tyborowski

  Zainteresowania naukowe:

  Gady morskie, w tym ichtiozaury i pliozaury

  Paleobiologia kręgowców morskich

  Izotopowe badania zębów i kości

  Zakres działalności w Muzeum Ziemi:

  Adiunkt muzealny

  Praca badawcza: badania nad paleobiologią i adaptacjami wielkich kręgowców morskich (ichtiozaury, pliozaury, żółwie, krokodylomorfy, ryby kostnoszkieletowe) z górnej jury Polski w oparciu o materiały ze znanych i nowych stanowisk paleontologicznych, takich jak Kamieniołom Owadów-Brzezinki, Krzyżanowice pod Iłżą, Morawica.

  Aktualnie realizowane tematy badań:

  1) Morfologia funkcjonalna i biologia zmysłów ichtiozaurów i krokodylomorfów.

  2) Paleobiogeografia zespołów gadów morskich w późnojurajskiej Europie.

  3) Izotopowe i mikrostrukturalne nośniki informacji paleobiologicznych i paleośrodowiskowych w zębach kopalnych kręgowców.

  Popularyzacja nauk geologicznych: prowadzenie wykładów, lekcji muzealnych i odczytów. Oprowadzanie wycieczek po wystawach Muzeum Ziemi. Konsultacja naukowa i udział koncepcyjny przy powstawaniu Geoparku Owadów-Brzezinki oraz Muzeum Paleontologicznego w Gminie Sławno, jako rezultat wykopalisk paleontologicznych w kamieniołomie Owadów-Brzezinki. Konsultacja naukowa wystaw i popularnonaukowych programów internetowych („Oceanarium Prehistoryczne” na PGE Narodowym; Kanał YouTube „NaukowoTV”). Prowadzenie kanałów popularnonaukowych YouTube „Fossil Record” i „Rozmowy Paleontologiczne”.

  Ostatnie ważniejsze publikacje:

  Szczygielski T., Tyborowski D. and Błażejowski B. 2018. A new pancryptodiran turtle from the Late Jurassic of Poland and palaeobiology of early marine turtles. Geological Journal 53 (3): 1215-1226.

  Tyborowski D. 2017. Large predatory actinopterygian fishes from the Late Jurassic of Poland studied with X-ray microtomography. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie 283 (2): 161-172.

  Tyborowski D. 2016. A new ophthalmosaurid ichthyosaur from the Late Jurassic of Owadów-Brzezinki Quarry, Poland. Acta Palaeontologica Polonica 61 (4): 791-803.