Najnowsze komentarze

  mgr Katarzyna Szczepaniak

  mgr Katarzyna Szczepaniak

  Pracownik Działu Bursztynu od roku 2012.

  Absolwentka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach; doktorantka Wydziału Geologii, Uniwersytet Warszawski.

  Członek Sekcji Paleoentomologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego.

  Członek Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich.

  Członek koła Paleontologów Terenowych Wydziału Geologii, Uniwersytet Warszawski.

  Zainteresowania naukowe:

  Muchówki (Diptera) z żywic kopalnych i subfosylnych; grzyby entomopatogeniczne; właściwości lecznicze bursztynu; entomoskopia.

  Zakres działalności w Muzeum Ziemi:

  Starszy asystent muzealny

  Udział w prowadzonych przez Muzeum Ziemi pracach dydaktycznych, popularyzatorskich i wystawienniczych.

  Odpowiedzialna za kolekcję zooinkluzji w bursztynie i kopalu ze zbiorów PAN Muzeum Ziemi w Warszawie.

  Uczestnik wspólnego projektu badawczego PAN Muzeum Ziemi w Warszawie i Instytut Geologiczny NANU w Kijowie. „Szlaki bursztynowe. Naukowo-metodyczne podstawy racjonalnego wykorzystania złóż bursztynu” –w ramach współpracy między Polską Akademią Nauk i Narodową Akademią Nauk Ukrainy, nr 52 (2014–2017).

  Ostatnie publikacje:

  Szczepaniak K. 2017: Bursztyn – Polska i świat – wystawa stała w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie. Przegląd Geologiczny, 65 (4): 208.

  Szczepaniak K. 2017: Inkluzje zwierzęce w kopalu z Cotui ze zbiorów PAN Muzeum Ziemi w Warszawie. W: Bursztyn: poglądy, opinie: 55–61. Tom 4 Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników, Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie, Międzynarodowe Targi Gdańskie SA.

  Szczepaniak K. 2015: Bursztyn bałtycki w wierzeniach i lecznictwie: 174–186. W: Nawrocka i in. [red.], W Kręgu Rozważań o Zdrowiu i Aktywności fizycznej. Wydawnictwo Athenae Gedanenses. Gdańsk.

  Szczepaniak K. 2015: Inclusions in Baltic amber from the Collection of Professor Hanna Czeczott in the collections of the PAS Museum of the Earth in Warsaw. Bursztynisko, 37 (3): 34.

  Szczepaniak K. 2015: Inkluzje zwierzęce w bursztynie bałtyckim z kolekcji profesor Hanny Czeczott ze zbiorów PAN Muzeum Ziemi w Warszawie: 472–476. W: Kruszyńskiego M. [red.], Zeszyty Naukowe Nr 2 Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu.

  Szczepaniak K. 2015: Inkluzje w bursztynie dominikańskim z kolekcji PAN Muzeum Ziemi w Warszawie: 85–89. W: Kruszyńskiego M. [red.], Zeszyty Naukowe Nr 4 Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu.

  Szczepaniak K. 2014: „Bursztynowy zwierzyniec”, Aleksander Chmiel i Marek Wyszomirski – wystawa fotografii w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie, 4.07–3.08.2014. Przegląd Geologiczny; 62 (8): 387.

  Doniesienia seminaryjne i konferencyjne:

  2017

  Pielińska A., Szczepaniak K., Pieliński A., Kazubski M. 2017; Metody ekspozycji zbiorów geologicznych z doświadczeń pracowników PAN Muzeum Ziemi w Warszawie:18-19. W: Międzynarodowa konferencja Naukowa.Muzea geologiczne. Kolekcje, ekspozycje, popularyzacja – w 100 rocznicę urodzin Eufrozyna Sagana”. Streszczenia referatów. Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, Wałbrzych, 30–31.03.2017.

  2016

  Szczepaniak K. 2016: Family Chironomidae in fossil and subfossil resins from the collections of the Museum of the Earth in Warsaw: 85. W: 17th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference, Cracow, 20–21.10.2016. Abstract Volume.

  Szczepaniak K. 2016: Inkluzje z rodziny Chironomidae w żywicach kopalnych i subfosylnych ze zbiorów PAN Muzeum Ziemi w Warszaw. W: XXIII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej PTG, 21–23 września 2016 r., w Instytucie Geologii Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Abstrakty.

  Szczepaniak K. 2016: Inkluzje pszczół (Apidae) w żywicach kopalnych i subfosylnych z kolekcji PAN Muzeum Ziemi w Warszawie: 36. W: III Pszczelarska Konferencja Młodych Naukowców w Zgorzelcu, 2–3.04.2016.Streszczenia referatów.

  Szczepaniak K. 2016: Inkluzje stawonogów dowodem zmian klimatycznych paleogenu: 274-282. W: Uchański O.[red.], V Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych PUZZEL 2016.

  Szczepaniak K. 2016: Kolekcja holotypów w bursztynie bałtyckim ze zbiorów PAN Muzeum Ziemi w Warszawie. W: VIII Konferencja Młodzi w Paleontologii. 18–19 listopada 2016, Opole. Streszczenia referatów.

  Szczepaniak K. 2016: Subfamilies: Chironominae, Tanypodinae inclusions in amber collections of the Polish Academy of Sciences Museum of the Earth, Warsaw. In: 9th Geosymposium of Young Researchers „Silesia 2016”, Kroczyce, 31.08–2.09. Abstract Volume.

  Szczepaniak K. 2016: Rodzina Chironomidae z kolekcji Muzeum Ziemi w Warszawie: 40. W: V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Arthropod. Katowice, 1–3.07. 2016. Streszczenia referatów.

  2015

  Szczepaniak K. 2015: Wybrane interakcje organizmów zapisane w żywicach kopalnych i subfosylnych ze zbiorów PAN Muzeum Ziemi w Warszawie: 360–369. W: Uchański O. [red.], IV Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych PUZZEL 2015.

  Tischer M., Szczepaniak K., Gorczak M. 2015: Ślady kopalnych grzybów w zbiorach bursztynu bałtyckiego PAN Muzeum Ziemi w Warszawie: 14. W: PAN Muzeum Ziemi XXIX Spotkanie Badaczy Bursztynu: „Nowości z warsztatów badawczych”. Streszczenia referatów 32.

  Szczepaniak K. 2015: Inkluzje zwierzęce z kolekcji Hanny Czeczot w zbiorach Muzeum Ziemi PAN w Warszawie: 15. W: PAN Muzeum Ziemi. XXIX Spotkanie Badaczy Bursztynu: „Nowości z warsztatów badawczych”. Streszczenia referatów 32.

  Tischer M., Szczepaniak K., Gorczak M. 2015: Domniemane i nowe dla nauki kopalne grzyby związane z owadami z bursztynu bałtyckiego. W: VII Konferencja Młodych w Paleontologii, Sławno. 17-18.07.2015. Streszczenia referatów.

  Szczepaniak K. Singer T. 2015: Kręg teropoda ze środkowej jury z okolic Chrzanowa. W: VII Konferencja Młodych w Paleontologii, Sławno. 17-18.07.2015

  Tischer M., Gorczak M., Szczepaniak K., Wrzosek M., Pawloska J. 2015: Putative and novel fossils of insectassociated fungi from Polish Baltic amber. W: XVII Congress of European Mycologists, Maderina. Abstract Volumes.

  Singer T., Szczepaniak K. 2015: A theropod vertebra from the Middle Jurassic of southern Poland: 120. W: XIII Annual Meeting Of The European Association Of Vertebrate Palaeontologists, 8-12.07.2015, Abstract Volumes.

  Szczepaniak K. 2015: Inkluzje w bursztynie bałtyckim świadectwem zmian klimatycznych w paleogenie: 106-107. W: Konferencja Naukowa, Zmiany klimatyczne w przeszłości geologicznej 24-25.11.2015, PIG Warszawa. Streszczenia referatów.

  Szczepaniak K. 2015: Inkluzje zwierzęce w bursztynie dominikańskim ze zbiorów PAN Muzeum Ziemi w Warszawie. W: IV Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „Arthropod”, Katowice. 28-3. 05. 2015. Streszczenia referatów.

  Szczepaniak K. 2015: Barnacles and Bryozoans from the Collection of the Pas Museum of the Earth in Warsaw. W: XI International Scientific Conference „Youth and Progress of Biology”, Lviv 20-24. 04. 2015. Abstract Volume.

  2014

  Szczepaniak K. 2014: Bursztyn Forschungen – Tematy i Autorzy: 11–12. W: PAN Muzeum Ziemi. XXVIII Spotkanie Badaczy Bursztynu: „Nowości z warsztatów badawczych”. Streszczenie referatów 31.

  Szczepaniak K. 2014: Family Chironomidae in Baltic Amber from collection of the Museum of Polisch Academy of Sciences in Warsaw: 361. W: VIII International Congress of Dipterology, Poczdam, 10–15.08. 2014. Abstract Volume

  Szczepaniak K. 2014: Inkluzje współwystępujące z rodziną Chironomidae, jako źródło rekonstrukcji paleoekosystemów: 48-49. W: VI Konferencja Młodych w Paleontologii, Poznań. 27–28.11. 2014. Streszczenia referatów.

  Szczepaniak K. 2014: Rodzina Chironomidae z bursztynu bałtyckiego. W: III Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców ”Arthropod” w Katowicach, 30.05 – 1.06. 2014. Streszczenia referatów.

  Sczepaniak K. 2014: Stawonogi z najstarszych żywic kopalnych: 86. W: VI Studencka Konferencja Biologii Ewolucyjnej w Krakowie, 09–11.05 2014. Streszczenia referatów.

  Szczepaniak K. 2014: Zooinkluzje z czwartorzędowych żywic. W: II Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „Przyroda – Las – Technologia” w Poznaniu, 16–18.10. 2014. Streszczenia referatów.

  Szczepaniak K., Pielinska A. 2014: Professor Hanna Czeczott (1888–1982) – Researcher of Paleogene Baltic Amber Forests and Her Amber Collection. [w druku: pięć stron maszynopisu do tomu pokonferen cyjnego Amber through time and borders. Riga, 19–20 September 2014].

  2013

  Szczepaniak K. 2013: Chironomidae inclusions at the Polish Academy of Sciences Museum of the Earth, Warsaw. W: Kosmowska-Ceranowicz B. [red.]; The International Amber Researcher Symposium: Amber. Deposits – Collections – The Market. Gdańsk, Poland 22-23.03.2013.

  Szczepaniak K. 2013: Family Chironomidae from „amber” forests (Paleogene) and from Dominican forests (Quaternary). W: I Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców „Przyroda – Las – Technologia” w Poznaniu, 6–8. 09.2013. Streszczenia referatów.

  Szczepaniak K. 2013: Inkluzje Chironomidae w bursztynie bałtyckim. PAN Muzeum Ziemi: 10–11. W: Kwiatkowska K. [red.]: XXVII Spotkanie Badaczy Bursztynu: „Nowości z warsztatów badawczych”. Dedykowane Adamowi Chętnikowi (1885–1967). Streszczenia referatów.

  Szczepaniak K. 2013: Inkluzje zwierzęce z żywic „Hispaniolii”: 38-39. W: V Konferencja Młodzi w Paleontologii w Sosnowcu, 20–21.09.2013. Streszczenia referatów.

  Szczepaniak K. 2013: Interactions of organisms in fossil resins: 50-51. W: XV Czesko-Słowacko-Polska Konferencja Paleontologiczna w Krakowie, 14–15.11. 2013. Abstracts Volume.

  Szczepaniak K. 2013: Na tropie „pasożytniczych układów” w żywicach kopalnych: 32-33. W: V Studencka Konferencja Biologii Ewolucyjnej, 26-29 kwietnia 2013, Warszawa. Streszczenia referatów:

  Szczepaniak K. 2013: W sidłach subfosylnych żywic: 39. W: II Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców pt. „Arthropod” w Katowicach, 23–25.05.2013. Streszczenia referatów.

  Szczepaniak K. 2013: Współwystępowanie inkluzji, jako źródło rekonstrukcji paleoekosystemu: 59-60. W: Konferencja: „Aktualizm i antyaktualizm w paleontologii” w Tyńcu, 27–30.09.2013. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków.

  Pielińska A., Szczepaniak K. 2013: Adam Chętnik w świetle materiałów archiwalnych z Muzeum Ziemi PAN w Warszawie. PAN Muzeum Ziemi: 5–6. W: XXVII Spotkanie Badaczy Bursztynu: „Nowości z warsztatów badawczych”. Dedykowane Adamowi Chętnikowi (1885–1967). Streszczenia referatów 30.

  Pielinska A., Szczepaniak K. 2013: Amber imitations and counterfeit products of organic inclusions in amber from several museum collections: 64–69. W: „Amber and its imitations”. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, Kaliningrad, 27 June 2013.

  2012

  Szczepaniak K. 2012: Rodzina Chironomidae zaklęta w Bursztynie: 19–20. W: Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „Arthropod”, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 25-27. 05. 2012. Streszczenia referatów.

  Szczepaniak K., Loba M. 2012. Geneza i ewolucja skrzydła owadów (Insecta): 80–81. Młodzi w Paleontologii IV. Paleontologia w Oceanologii Oceanologia w Paleontologii, 19-20.04.2012 Sopot/ Streszczenia referatów.

  Loba M., Szczepaniak K. 2012. Geneza i ewolucja skrzydła owadów (Insecta): 23–24. W: IV Studencka Konferencja Biologii Ewolucyjnej 21-22.04. 2012, Kraków.

  Katalogi:

  Szczepaniak K. 2017: Les inclusions organiques dans l`ambre baltique. W: L`ambre et ses trésors. Exposition photographique d`Alaksander Chmiel at Marek Wyszomirski. Paris: 13–14.

  Pielińska A., Szczepaniak K., Pieliński A. 2017: Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie; Dział Bursztynu – „Warszawskie Zbiory Bursztynu”; „Bursztynowy las i jego mieszkańcy” – Stoisko Nr C 430 [wystawa PAN Muzeum Ziemi w Warszawie]. 239. W: Amberif 2017. Katalog/ Catalogue. 23. Międzynarodowe Targi Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich/ International Fair of Amber, Jewellery and Gemstones. Międzynarodowe Targi Gdańskie SA, Gdańsk.

  Szczepaniak K. 2016: Inclusioni organice Nell`ambra del Baltico: 5–6. W: La Vita Fiksata Nell`Ambra. Mostra fotografica di Aleksander Chmiel e Marek Wyszomirski, Roma.