Najnowsze komentarze

  Mgr Michał Loba

  Mgr Michał Loba

  Pracownik Działu Paleozoologii od 2018 r.

  Zainteresowania naukowe:

  Interpretacja wieku i trybu życia kręgowców lądowych na podstawie ich osteohistologii.

  Taksonomia wężowideł (Ophiuroidea, Echinodermata) jurajskich na podstawie izolowanych elementów szkieletowych.

  Zakres działalności w Muzeum Ziemi:

  Asystent Muzealny

  Udział w prowadzonych przez Muzeum Ziemi pracach dydaktycznych i wystawienniczych.

  Opracowywanie i porządkowanie kolekcji paleozoologicznych znajdujących się w zbiorach Muzeum Ziemi.

  Ostatnie ważniejsze publikacje:

  Gorzelak P., Salamon M. A., Lach R., Loba M., Ferré B. 2014: Microlens arrays in the complex visual system of Cretaceous echinoderms. Nature Communications 5:3576 doi: 10.1038/ncomms4576