Najnowsze komentarze

  Unieważnienie postępowania nr MZ-ZP-1-2018

  Unieważnienie postępowania nr MZ-ZP-1-2018

  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

  Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie: Przebudowa instalacji sanitarnej i deszczowej, wewnętrznej i zewnętrznej, dla piwnic i otoczenia zabytkowego budynku PAN Muzeum Ziemi w Warszawie przy ul. Aleja Na Skarpie 20/26

  Ogłoszenie_o_zamówieniu_MZ-ZP-1-2018 Muzeum Ziemi_w_Warszawie

  SIWZ_MZ-ZP-1-2018

  Załączniki do SIWZ:

  zał._01_formularz_ofertowy MZ-ZP-1-2018

  zał._02_Oswiadczenie-z-art-25a-podstawy-wykluczenia-MZ-ZP-1-2018

  zał._03_Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-warunki-udzialu-MZ-ZP-1-2018

  zał._04_Wykaz_robot_budowlanych-MZ-ZP-1-2018

  zał._05A_Wykaz_osob-MZ-ZP-1-2018

  Zał._05B_wykaz_doswiadczenia_kryteria-MZ-ZP-1-2018

  zał._06_Oswiadczenie_grupa_kapitalowa-MZ-ZP-1-2018

  zał._07_umowa_wzór_MZ-ZP-1-2018

  Załączniki 08 – Projekty budowlane:

  Decyzja: pozwolenie na budowę – Zał. 08

  Projekt Przebudowa instalacji sanitarnej i deszczowej, wewnętrznej i zewnętrznej, dla piwnic i otoczenia zabytkowego budynku PAN Muzeum Ziemi – Zał. 08

  K01_Projekt_zagospodarowania terenu

  K02_Instalacja kanalizacji_rzut piwnicy

  K03_Instalacja kanalizacji_rzut parteru

  K04_Instalacja kanalizacji_rzut 1.piętra

  K05_Instalacja kanalizacji_rzut poddasza

  K06_Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej cz.A

  K07_Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej cz.B

  K08_Profil podłużny kanalzacji deszczowej cz.1

  K09_Profil podłużny kanalzacji deszczowej cz.2

  K10_Profile podłużne kanalizacji sanitarnej

  Informacja BIOZ – Zał. 08

  zał. 09. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

  zał. 10 Przedmiar robót