Najnowsze komentarze

  Rada Naukowa

  Rada Naukowa

  Członkowie Rady Naukowej Polskiej Akademii Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie: kadencja 2019 – 2022

  Prof. dr hab. Ireneusz Walaszczyk – Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii, Instytut Geologii Podstawowej; Wydział III PAN – Przewodniczący Rady Naukowej

  Dr hab. Błażej Błażejowski – Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN w Warszawie – Wiceprzewodniczący Rady Naukowej

  Mgr Katarzyna Kwiatkowska – PAN Muzeum Ziemi w Warszawie – sekretarz Rady Naukowej

   

  Dr hab. inż. Marek Doktor, profesor AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

  Dr hab. Jadwiga Garbowska, profesor PAN – PAN Muzeum Ziemi w Warszawie

  Prof. dr hab. Krzysztof Jaworowski – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

  Prof. dr hab. Łukasz Karwowski – Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi w Sosnowcu

  Dr Cezary Krawczyński – Dyrektor PAN Muzeum Ziemi w Warszawie

  Prof. dr hab. Teresa Madeyska – Instytut Nauk Geologicznych PAN w Warszawie

  Dr Agnieszka Marcinowska – Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii, Instytut Geochemii, Mineralogii i Petrologii, z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych

  Dr hab. Zbigniew Podgórski – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Dyrektor Instytutu Geografii; Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej

  Prof. dr hab. Michał Sachanbiński – Uniwersytet Wrocławski; profesor emerytowany

  Dr hab. Barbara Studencka, profesor PAN – PAN Muzeum Ziemi w Warszawie

  Prof. dr hab. Hubert Szaniawski – Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN w Warszawie

  Dr Ryszard Szczęsny – Zastępca Dyrektora PAN Muzeum Ziemi w Warszawie

  Prof. dr hab. Michał Szulczewski – Przedstawiciel Wydziału III PAN w Warszawie; Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii, Instytut Geologii Podstawowej; profesor emerytowany

  Dr hab. Grzegorz Worobiec – Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie

  Prof. dr hab. Zbigniew Wójcik – PAN Muzeum Ziemi w Warszawie; profesor emerytowany

  Prof. dr hab. Andrzej Żelaźniewicz – Instytut Nauk Geologicznych PAN – Ośrodek Badawczy we Wrocłwiu; czł. koresp. Wydziału III PAN, Oddział PAN we Wrocławiu