Najnowsze komentarze

    Wulkany i trzęsienia Ziemi

    Wulkany i trzęsienia Ziemi

    Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku, do oferty edukacyjnej Muzeum, adresowanej do uczniów najstarszych klas szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych powraca lekcja “Wulkany i trzęsienia Ziemi”.

    Lekcja poświęcona jest omówieniu, na tle budowy ziemskiej litosfery, głównych czynników determinujących lokalizację, przyczyny i skutki trzęsień ziemi o różnej genezie, a także aktywności wulkanicznej. Prezentowane są różnice w budowie i formie wulkanów uzależnione od składu chemicznego magmy/lawy. Lekcja ma formę prezentacji multimedialnej połączonej z prezentacją okazów typowych skał wulkanicznych. Omówienie tego bardzo obszernego tematu zajmuje około 90 minut.

    Ryszard Szczęsny