Najnowsze komentarze

    Wulkany i trzęsienia ziemi

    Wulkany i trzęsienia ziemi

    Podczas lekcji uczniowie zdobywają wiedzę o procesach wulkanicznych naszej planety, wynikających głównie z tektoniki globalnej, którą wyjaśnia teoria płyt litosfery. Poznają genezę wulkanizmu oraz związane z nim zjawiska, jego przejawy – m.in. powstawanie i aktywność wulkanów, występowanie ekshalacji, a także tworzenie się skał wulkanicznych.

    Osobną częścią lekcji jest przedstawienie związanych z wulkanizmem zagrożeń oraz przypomnienie największych katastrof wywołanych erupcją wulkanów.

    Wojciech Macioszczyk