Najnowsze komentarze

  XXXI Spotkanie Badaczy Bursztynu: 17 listopada 2017, godz. 11:00

  XXXI Spotkanie Badaczy Bursztynu: 17 listopada 2017, godz. 11:00

  POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

  XXXI Spotkanie Badaczy Bursztynu: 17 listopada 2017, godz. 11:00

  STAN BADAŃ BURSZTYNU W POLSCE

  PROGRAM WYSTĄPIEŃ

  W programie spotkania podsumowanie badań nad bursztynem:

  1. Kostjaszowa: Bursztyn na Sambii – wydobycie, obróbka, wydarzenia

  2. R. Kasiński, B. Słodkowska, R. Kramarska: Korelacja stratygraficzna osadów bursztynonośnych z północnej Lubelszczyzny i Wołynia

  3. Zglinicki: Skład mineralogiczny i geochemiczny minerałów ciężkich ze stanowiska Novi Petriwci

  4. Gazda, E. Mendyk, J. Paluch: Kosmiczny epizod lubelskiego bursztynu – nowe fakty

  5. Matuszewska, M. Kucharska: Wybrane metody identyfikacji sukcynitu modyfikowanego

  6. Naglik, L. Natkaniec-Nowak, P. Drzewicz, P. Stach: Wykorzystanie spektroskopii Ramana w badaniach żywic kopalnych – teraźniejszość i przyszłość

  7. Maćkowska: Lecznicze właściwości minerałów i bursztynu

  8. Kupryjanowicz: Stan poznania eoceńskich obunogów (Crustacea, Amphipoda) w oparciu o kolekcję bursztynu Muzeum Ziemi PAN”.

  9. Jordan, I. Kania, W. Krzemiński: Rhabdomastix Skuse, 1890 (Diptera, Limoniidae) w eoceńskim bursztynie bałtyckim

  10. Szczepaniak: Inkluzje ochotek w bursztynie bałtyckim

  11. Pielińska: Las bursztynodajny – rekonstrukcje i wizje artystyczne

  Zwiedzanie wystawy stałej Bursztyn Polska i Świat.