Najnowsze komentarze

  Z wielkim smutkiem i żalem żegnamy

  Z wielkim smutkiem i żalem żegnamy

  Z wielkim smutkiem i żalem żegnamy

  Doc. dr hab.

  Teresę Maryańską

  paleontologa, wieloletniego pracownika Polskiej Akademii Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie. W muzeum pracowała od 1961 roku poświęcając się pracy naukowej. Początkowo badała kredowe mszywioły, a po polsko-mongolskich wyprawach paleontologicznych na pustynię Gobi (była uczestniczką ekspedycji w latach 1964, 1965 i 1971) zajęła się badaniami dinozaurów. W latach 1976 – 2006 dzieliła pracę naukową z obowiązkami Zastępcy Dyrektora do Spraw Naukowych.

  Dyrekcja i pracownicy PAN Muzeum Ziemi w Warszawie składają

  Rodzinie i Najbliższym Najserdeczniejsze wyrazy współczucia