Najnowsze komentarze

  Rozeznanie rynku

  Rozeznanie rynku

  Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie składa zapytanie ofertowe mające na celu rozeznanie rynku cen usługi pn.: „Kontrola okresowa polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego (przegląd techniczny): półroczna, roczna oraz pięcioletnia wybranych obiektów budowlanych będących w zasobie nieruchomości Polskiej Akademii Nauk, położonych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej: Al. Na Skarpie 20/26 i Al. Na Skarpie 27, Warszawa”.

  Załączniki:

  2018 ogłoszenie – rozeznanie rynku na przeglądy budowlane

  2018 załącznik nr 1 – formularz ofertowy

  2018 załącznik nr 2 – karta – zestawienie obiektów