Najnowsze komentarze

  Życie w morzu jurajskim i na jego wybrzeżu

  Życie w morzu jurajskim i na jego wybrzeżu

  Szkoła podstawowa: klasy 4-8 oraz szkoły ponadpodstawowe

  Lekcja poświęcona jest paleobiologii i analizie paleośrodowiska, które istniało na terenie Polski i Europy w okresie jurajskim. Zostaną przedstawione podstawowe zagadnienia paleoekologii i paleobiogeografii morza. Słuchacze dowiedzą się jak interpretować kopalne środowiska morskie i ich ekosystemy na podstawie analizy skał i skamieniałości w nich zawartych. Zaprezentowany zostanie przegląd najważniejszych polskich stanowisk paleontologicznych, w których występują unikatowe skamieniałości jurajskich zwierząt morskich.

  Szczególny nacisk zostanie położony na omówienie:

  ♦  Historii geologicznej Polski i Europy w czasie późnej jury.

  ♦ Zespołów faun, które występowały w jurajskich ekosystemach na terenie Polski. Omówione zostaną: małże, amonity, skorupiaki, skrzypłocze, ryby kostnoszkieletowe, żółwie, krokodyle, ichtiozaury, plezjozaury, pliozaury, pterozaury, dinozaury i praptaki.

  ♦  Łańcucha pokarmowego późnojurajskiej Polski.

  ♦  Sytuacji paleobiogeograficznej, która istniała na terenie Europy 150 milionów lat temu.

  Lekcja wbogacona będzie zdjęciami widowiskowych kopalni i kamieniołomów z Polski i Europy, w których wydobywane są skały górnojurajskie. Ciekawym aspektem zajęć będzie prezentacja skamieniałości zwierząt morskich, które zostały znalezione na terenie naszego kraju. Zajęcia stanowią interesujący wstęp do zagadnień związanych z geologią, paleobiologią i paleogeografią Polski sprzed 150 milionów lat.

  Daniel Tyborowski