Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

Administration

Polish Academy of Sciences Museum of the Earth in Warsaw

Al. Na Skarpie 20/26, 27

00-488 Warsaw

Poland

phone/fax: 48 (22) 629 74 97

email: sekretariat@mz.pan.pl

 

mgr Janusz Jaczkowski: jjaczkowski@mz.pan.pl; w. 227 – Section Head

Monika Tomczyk-Mazurkiewicz: mtomczyk@mz.pan.pl; w. 227

Bożena Jarząbkiewicz: bjarzabkiewicz@mz.pan.pl; w. 224