Lekcje muzealne

Lekcje muzealne

Zapisy na lekcje muzealne prowadzimy pod numerem telefonu:

530 271 484 – Małgorzata Sławek
(22) 629-74-79 w.203

  

Przedszkolaki i klasa zerowa

Opowiadania o wyjątkowo ciekawych okazach

 

Szkoła podstawowa: klasy 1-3

Od pierwszej rośliny do pierwszego lasu na Ziemi

W bursztynowym lesie

Kiedy w Polsce żyły słonie

Minerały wokół nas

 

Szkoła podstawowa: klasy 4-6

Skały i skamieniałości dokumentami dziejów Ziemi

Minerały i skały

Rzeźbiarze krajobrazu – od gór do morza

Roślinność zachowana w węglu kamiennym

Tajemnice drzew – wśród reliktów i żywych skamieniałości

Kiedy w Polsce żyły słonie

W bursztynowym lesie

Właściwości bursztynu

Ciekawi świata – epoka wielkich odkryć geograficznych

 

Szkoła podstawowa: klasy 7-8 oraz szkoły ponadpodstawowe

Minerały i skały

Geologia i surowce mineralne Polski

Wulkany i trzęsienia ziemi  

Co nam zostawił lodowiec?

Rzeźbiarze krajobrazu – od gór do morza

Czy czeka nas potop?

Skąd wiadomo kiedy to było? Czyli jak mierzymy czas w geologii

Skały i skamieniałości dokumentami dziejów Ziemi

Rośliny lasu karbońskiego

Kiedy w Polsce rosły palmy

Tajemnice drzew – wśród reliktów i żywych skamieniałości

Kiedy w Polsce żyły słonie

Pochodzenie człowieka

Wszyscy jesteśmy jedną rodziną. O ewolucji i systematyce organizmów

Właściwości bursztynu

 

   Istnieje także możliwość zamówienia lekcji na wybrany temat z zakresu Geologii i Historii Życia.

   Lekcje muzealne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00, w oparciu o zestawy minerałów, skał, skamieniałości, mapy, przeźrocza, filmy i prezentacje multimedialne.

   Oprócz zajęć tematycznych proponujemy również, dla różnych grup wiekowych zwiedzanie wystaw stałych z przewodnikiem.