Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

History of Earth Sciences and Library Section

Polish Academy of Sciences Museum of the Earth in Warsaw

Al. Na Skarpie 20/26, 27

00-488 Warsaw

Poland

phone/fax: 48 (22) 629 74 97

email: sekretariat@mz.pan.pl

 

dr Agnieszka Pietrzak: apietrzak@mz.pan.pl; w. 105 – Section Head

mgr Maria Wąsik: mwasik@mz.pan.pl; w. 120