Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

Management

Polish Academy of Sciences Museum of the Earth in Warsaw

Al. Na Skarpie 20/26, 27

00-488 Warsaw

Poland

phone/fax: 48 (22) 629 74 97

email: sekretariat@mz.pan.pl

acting Director of Museum of the Earth

dr hab. Błażej Błażejowski, prof. PAN
bblazejowski@mz.pan.pl
tel.: (22) 629 74 79 wew. 202

acting Deputy Director for Finance

mgr Elżbieta Adamska
eadamska@mz.pan.pl
tel.: (22) 629 74 79 wew. 208
tel.:  530 211 572