Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

Palaeozoology Section

Polish Academy of Sciences Museum of the Earth in Warsaw

Al. Na Skarpie 20/26, 27

00-488 Warsaw

Poland

phone/fax: 48 (22) 629 74 97

email: sekretariat@mz.pan.pl

 

dr hab. Barbara Studencka prof. PAN: bstudencka@mz.pan.pl; w. 211 – Section Head

dr Cezary Krawczyński: ckrawczynski@mz.pan.pl; w. 102

dr Gwidon Jakubowski: gwidon_jakubowski@o2.pl; w. 211

mgr Ewa Nosowska: enosowska@mz.pan.pl; w. 217

mgr Dariusz Nast: dnast@mz.pan.pl; w. 211