Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

/ATLANCI EPOKI LODOWCOWEJ /MICHAŁ PRZEŹDZIECKI

7 grudnia 2023 o godz. 17.00 zapraszamy na wykład dr. Michała Przeździeckiego (Wydział Archeologii UW) „Atlanci epoki lodowcowej, czyli o badaniach podwodnych stanowisk z epoki kamienia na obszarze szelfu północnoeuropejskiego”.

Opowieść o istniejących przed tysiącami lat fantastycznych krainach, których świadectwa pogrzebane są na dnie mórz oraz oceanów, od zawsze rozbudzała wyobraźnię zarówno naukowców, jak i zwykłych miłośników przeszłości. Do najbardziej znanych należy przedstawiona przez Platona historia Atlantydy – mitycznej wyspy zamieszkałej przez bogaty i szczęśliwy lud cieszący się szczególnymi względami samego Posejdona. Według greckiego filozofa do upadku tej wysokorozwiniętej cywilizacji doprowadzić miały trzęsienia ziemi i związany z nimi potopom, w wyniku którego wyspa wraz z mieszkańcami została pochłonięta przez wody Morza Śródziemnego. Choć istnienia królestwa atlantów sensu stricto nie znajduje potwierdzenia w źródłach historycznych, to jednak nie wszystkie wątki w platońskiej historii należy włożyć między bajki.

Z perspektywy geologicznej zmiany zasięgu mórz oraz oceanów, są dla naszej planety zjawiskiem typowym. Liczne jego ich świadectwa znajdujemy zarówno w zapisie kopalnym, jak i w danych historycznych. Bez wątpienia proces ten wpływał także na życie ludzi, umożliwiając, m.in. rozprzestrzenienie naszego gatunku – „wyjście z Afryki”, zasiedlenie Australii i Ameryk. Z tej perspektywy szczególnie interesujące są rezultaty badań paleograficznych oraz archeologicznych prowadzonych od kilkudziesięciu już lat na obszarze Bałtyku oraz Morza Północnego, gdzie odkryto pozostałości zatopionych lądów ze schyłku plejstocenu i początków holocenu. Poza szczegółową rekonstrukcją krajobrazu oraz środowiska przyrodniczego, uzyskane wyniki pozwalają odpowiedzieć na szereg pytań związanych z penetracją tych terenów przez naszych przodków z epoki kamienia „atlantów epoki lodowcowej”.

/ATLANCI EPOKI LODOWCOWEJ
wykład / dr Michał Przeździecki
7.12.2023, godz. 17.00
/wstęp wolny

Partnerem projektów PAN Muzeum Ziemi jest KGHM to my