Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

Biblioteka

Biblioteka PAN Muzeum Ziemi w Warszawie jest biblioteką naukową, głównym celem jej działalności jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów, jak również udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych.

Udostępnianie zbiorów:

♦ w czytelni: na miejscu ze zbiorów bibliotecznych może skorzystać każda osoba, po uprzednim okazaniu dokumentu tożsamości

♦ wypożyczenia: pracownikom Muzeum Ziemi, pracownikom innych instytucji naukowych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.

Zbiory Biblioteki liczą prawie 54 000 jednostek inwentarzowych, stanowiąc jeden z większych w Polsce zasób piśmiennictwa specjalistycznego z zakresu nauk o Ziemi:

♦ prawie 21 000 woluminów wydawnictw zwartych (książki i separata)

♦ 1044 tytuły wydawnictw ciągłych (ponad 25 400 woluminów)

♦ ponad 6500 jednostek inwentarzowych stanowiących   zbiory   specjalne   –  stare druki  i mapy

♦ mikrofilmy, fotokopie, kasety VHS, dyski optyczne

Do najcenniejszych publikacji należą 82 stare druki oraz około 1100 woluminów wydanych w XIX wieku. Na szczególną uwagę zasługują książki i druki z dziedziny muzealnictwa przyrodniczego, ochrony przyrody – ożywionej i nieożywionej, historii nauk geologicznych oraz publikacje o bursztynie.