Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

Bursztyn bałtycki i żywice kopalne w Muzeum Ziemi Chełmskiej

Wystawa Bursztyn bałtycki i żywice kopalne przygotowana została w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie. Aranżację wykonali pracownicy Działu Bursztynu: Alicja Pielińska oraz Michał Kazubski. Na wystawie znajdują się okazy prezentujące: genezę bursztynu i rekonstrukcję bursztynowego lasu, inkluzje zwierzęce i roślinne; surowce złóż sambijskich (Rosja), ukraińskich (Ukraina), bitterfeldzkich (Niemcy) oraz z nagromadzeń wtórnych pobrzeża bałtyckiego.

Pokazujemy gdzie tworzyły się złoża bursztynu przed co najmniej 40 milionami lat, a także rozprzestrzenienie bursztynu na obszarze Polski w plejstocenie i holocenie w ostatnim milionie lat. W części poświęconej wykorzystaniu bursztynu przedstawiamy bogactwo odmian tego surowca, od tysiącleci używanego do wyrobu ozdób, jak również techniki obróbki bursztynu które, zmieniały się w miarę rozwoju technologii, od najprostszych (szlifowanie, wiercenie) do bardzo wyrafinowanych łącznie z obróbką termiczną i ciśnieniową.

Prezentujemy bursztyn używany nie tylko jako surowiec jubilerski, ale także ten stosowany w kosmetyce i medycynie, zwłaszcza ludowej. Szczególnym elementem wystawy jest bardzo bogata kolekcja żywic kopalnych ze świata różnych od bursztynu bałtyckiego (jest to największa tego typu kolekcja w Polsce). Właściwej wystawie towarzyszy wybór plakatów związanych z tematem – wystawa „Bursztyn na plakacie”.

Wystawa będzie czynna do 15 listopada 2017

MUZEUM ZIEMI CHEŁMSKIEJ im. Wiktora Ambroziewicza

ul. Lubelska 55, 22-100 Chełm