Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

Bursztyn w archeologii

Bursztyn bałtycki (=sukcynit) jest wykorzystywany przez człowieka już od bardzo długiego czasu. Podstawowe wiadomości o bursztynie pokazują czym zachwycił on naszych przodków, tak że zaczeli go zbierać i wykorzystywać do robienia amuletów, ozdób oraz w lecznictwie. Krótki przegląd wybranych artefaktów bursztynowych od schyłkowego paleolitu do średniowiecza pokazuje bursztynowe przedmioty charakterystyczne dla poszczególnych okresów nie tylko z terenu Polski. Po pokazie zwiedzanie wystawy Bursztyn Polska i Świat.

K. Kwiatkowska