Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

Czy czeka nas potop?

Lekcja, połączona z prezentacją multimedialną, poświęcona jest przedstawieniu różnych punktów widzenia na zmiany klimatu w ostatnich dziesięcioleciach, a zwłaszcza na jego ocieplanie. Prezentowane są skutki zmian klimatu, czytelne w środowisku przyrodniczym oraz ich wpływ na działalność człowieka. Przedstawiane są również najbardziej prawdopodobne przyczyny tych zmian. Korzystając z geologicznego zapisu wydarzeń z przeszłości Ziemi, odpowiadamy na pytanie czy zmiany klimatu są czymś nadzwyczajnym w historii naszej planety, oraz jaki może być ich kierunek w przyszłości.

R. Szczęsny