Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

dr Agnieszka Pietrzak

Zainteresowania naukowe:

Historia Polski w latach 1945-1956, organy bezpieczeństwa państwa i ich działalność, zwłaszcza wobec podziemia niepodległościowego.

Zakres działalności w Muzeum Ziemi:

Adiunkt muzealny

Porządkowanie i opracowywanie spuścizn geologów.

Od 2012 kierownik Działu Historii Nauk o Ziemi i Biblioteki.

Kontakt:

apietrzak@mz.pan.pl

Ostatnie ważniejsze publikacje:

Pietrzak A. 2008: Żołnierze Batalionu Armii Krajowej „Zośka” represjonowani w latach 1944-1956. Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa.

Pietrzak A. 2011: Główny Zarząd Informacji wobec oflagowców 1949-1956. Wydawnictwo LTW, Warszawa; Dziekanów Leśny.

Pietrzak A. 2012: Refleksje o pozycji kobiety w Kościele. Vox Eremi, 35 (209).

Pietrzak A. 2014: Powojenna konspiracja żołnierzy batalionów AK „Zośka” i „Parasol” – rzeczywistość a wersja funkcjonariuszy MBP. W: M. Żuławnik (red.)., B. Świtalska.: Różnymi drogami do niepodległości. Studia z historii najnowszej, 217-230, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa.

Pietrzak A. 2015: Represje wobec byłych żołnierzy „Zośki” i „Parasola” objętych tzw. sprawą „Radosława” w latach 1948-1956. Przegląd Historyczno-Wojskowy nr 1: 99-123.

Pietrzak A. 2015: „Radosław” w nowej rzeczywistości – II konspiracja żołnierzy batalionów „Zośka” i „Parasol”. Biuletyn Informacyjny nr 5: 45-53.

Pietrzak A. 2015: „Zaręba”. Informator w środowisku batalionu „Zośka”. W sieci historii nr 7: 76-78.