Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

dr Gwidon Jakubowski

Zainteresowania naukowe:

Ssaki plejstoceńskie, szczególnie słoniowate.

Mięczaki mioceńskie.

Kontakt:

gwidon_jakubowski@o2.pl

Zakres działalności w Muzeum Ziemi:

Starszy kustosz

Opracowywanie, inwentaryzowanie i porządkowanie kolekcji mięczaków trzeciorzędowych.

Porządkowanie i weryfikacja oznaczeń kości z kolekcji ssaków plejstoceńskich.

Udział w prowadzonych przez Muzeum Ziemi pracach dydaktycznych, popularyzatorskich i wystawienniczych.

Ostatnie ważniejsze publikacje:

Jakubowski G. 2015: W poszukiwaniu dinozaurów: Polsko-Mongolska wyprawa paleontologiczna na pustynię Gobi (1964). Kartki z pamiętnika. Muzeum Ziemi, Opracowania dokumentacyjne, 29.

Jakubowski G. 1996: Forest elephant Palaeoloxodon antiquus (Falconer & Cautley, 1847) from Poland. Prace Muzeum Ziemi 43, 85-109.

Jakubowski G., Woźny E. 1996: Phylum Mollusca. W: Malinowska L., Piwocki M. (Red.): Budowa geologiczna Polski. Tom 3. Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. 3a. Kenozoik. Trzeciorzęd. Paleogen, 246-296. Polska Agencja Ekologiczna, Warszawa.

Jakubowski G. 1996: Class Gastropoda Cuvier, 1798 and Class Amphineura Ilhering, 1876. W: Malinowska L., Piwocki M. (Red.): Budowa geologiczna Polski. Tom 3. Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. 3a. Kenozoik. Trzeciorzęd. Neogen, 703-725. Polska Agencja Ekologiczna, Warszawa.

Jakubowski G., Studencka B., Urbaniak J. 1996: Gromada Bivalvia Linnaeus, 1758. W: Malinowska L., Piwocki M. (Red.): Budowa geologiczna Polski. Tom 3. Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. 3a. Kenozoik. Trzeciorzęd. Neogen, 663-702. Polska Agencja Ekologiczna, Warszawa.

Żarski M., Jakubowski G., Gawor-Biedowa E. 1998: The first Polish find of Lower Paleocene crocodile Thoracosaurus Leidy, 1852: geological and palaeontological description. Geological Quarterly 42 (2), 141-160.

Jakubowski G. 2011: Paleogene Molluscs, catalogue of the collection. Museum of the Earth, documentary studies 26, 1-79, Warszawa.

Jakubowski G., Kohlman-Adamska A. 2012: Dr Katarzyna Krajewska (1963 -2011). Prace Muzeum Ziemi 50, 11-13.