Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

dr Rafał Kowalski

Pracownik Muzeum Ziemi od 2004 r.

Zainteresowania naukowe:

Roślinność neogenu, karpologia.

Kontakt:

rkowalski@mz.pan.pl

Zakres działalności w Muzeum Ziemi:

Starszy asystent muzealny; p.o. Kierownika Działu Paleobotaniki

Praca badawcza: badania roślinności neogenu Polski w oparciu o materiał kopalny (owoce, nasiona) z klasycznych i nowych stanowisk, takich jak Turów, Lubstów (Konińskie Zagłębie Węgla Brunatnego), Dobrzyń nad Wisłą, Rozewie.

Dokumentacja, porządkowanie i gromadzenie zbiorów muzealnych, w tym: inwentaryzacja kolekcji paleobotanicznych; katalogowanie kolekcji paleobotanicznych i zielnikowych-porównawczych; konserwowanie zbiorów paleobotanicznych i współczesnych kolekcji porównawczych; porządkowanie zbiorów paleobotanicznych; gromadzenie materiałów paleobotanicznych oraz współczesnych zbiorów porównawczych.

Popularyzacja nauk geologicznych: prowadzenie lekcji muzealnych i oprowadzanie wycieczek po wystawach Muzeum Ziemi; współudział w opracowywaniu wystaw związanych z tematyką paleobotaniczną.

Poszerzanie kolekcji żywych roślin w ogrodach wokół Muzeum Ziemi, nawiązujących do roślin z minionych epok.

Ostatnie ważniejsze publikacje:

Kowalski R. 2008: Contribution to the knowledge of the Middle Miocene flora from Konin Brown Coal Basin (Central Poland). Acta Palaeobotanica 48 (2), 277-299.

Kowalski R. 2010: Choerospondias turovensis sp. nov., a new Anacardiaceae genus of the European Neogene identified from the Turów brown coal open-cast mine. Palaeontographica. B 284 (1-3), 1-11.