Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

dr Ryszard Szczęsny

Zainteresowania naukowe:

Kartografia geologiczna, fotointerpretacja, tektonika.

Kontakt:

rszczesny@mz.pan.pl

Zakres działalności w Muzeum Ziemi:

2006 – 2007 pełnomocnik dyrektora ds. rozwoju i promocji

2007 – 2009 zastępca dyrektora do spraw ogólnych

2009 – 2016 dyrektor Muzeum Ziemi

2017 – 2021 zastępca dyrektora do spraw ogólnych

Ostatnie ważniejsze publikacje:

Lindner L., Marks L., Szczęsny R. 2013: Zapis czwartorzędowych zdarzeń glacjalnych na Spitsbergenie (Rekord of Quaternary glacial episodes In Spitsbergen). W: Zwoliński Z., Kostrzewski A., Pulina M.: Dawne i współczesne geoekosystemy Spitsbergenu, 265-285. Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Szczęsny R., Stankowski W. 2013: Ruchy neotektoniczne i generowanie linii brzegowych na Spitsbergenie w świetle danych fotointerpretacyjnych (Neotectonic movements and the formation of coastal lineson Spitsbergen In the light of the photointerpretational data). W: Zwoliński Z., Kostrzewski A., Pulina M.: Dawne i współczesne geoekosystemy Spitsbergenu, 363-365. Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Kowalski R., Krawczyński C., Nast  D.,  Nosowska E., Ryszkiewicz M., Studencka B., Szczęsny R. 2016: Wystawa „Z przeszłości geologicznej Ziemi”. Exhibition „From the geological past of the Earth”. Opracowania dokumentacyjne 30, 56 pp, PAN Muzeum Ziemi w Warszawie.

Szczęsny R. 2017: PAN Muzeum Ziemi w Warszawie. W: Gwiazdowicz D. (red.) Muzealnictwo przyrodnicze w Polsce, 61-71. Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie.