Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

Dyrekcja

Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie

00-488 Warszawa,
Aleja Na Skarpie 20/26, 27
tel.: (22) 629 74 79
sekretariat@mz.pan.pl


P.o. Dyrektora PAN Muzeum Ziemi w Warszawie

dr hab. Błażej Błażejowski, prof. PAN
bblazejowski@mz.pan.pl
tel.: (22) 629 74 79 wew. 202


P.o. Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

mgr Elżbieta Adamska
eadamska@mz.pan.pl
tel.: (22) 629 74 79 wew. 208
tel.:  530 211 572