Dyrekcja

Dyrekcja

Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie

00-488 Warszawa, Aleja Na Skarpie 20/26, 27

sekretariat@mz.pan.pl

tel. 531 112 599 lub (22) 629 74 79

 

Dyrektor

Anna Piontek
apiontek@mz.pan.pl
tel. 603 35 00 72

 

Z-ca Dyrektora ds. Ogólnych

Grzegorz Skrzyński
gskrzynski@mz.pan.pl
tel. 533 943 317

 

Zastępca Dyrektora ds. Finansowo – Księgowych

mgr Teresa Szczęsna
tszczesna@mz.pan.pl
tel. 533 914 367