Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie

00-488 Warszawa, Aleja Na Skarpie 20/26, 27

tel.: (22) 629 74 79

Monika Tomczyk-Mazurkiewicz
mtomczyk@mz.pan.pl
tel. 535 110 133

Maciej Sławek Zastępca Kierownika Działu ds. technicznych
tel. 530 745 915

Małgorzata Sławek – Recepcja/Kasa
tel. 530 271 484

Bożena JarząbkiewiczArchiwum Zakładowe
bjarzabkiewicz@mz.pan.pl