Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

Wystawy bursztynu

Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie dysponuje gotowymi wystawami objazdowymi, których listę zamieszczono poniżej. Placówki muzealne zainteresowane wypożyczeniem wystawy prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 629 74 79 lub mailowy: sekretariat@mz.pan.pl lub bezpośrednio do Działu Bursztynu: kkwiatkowska@mz.pan.pl; w. 113.

NA BURSZTYNOWYCH SZLAKACH

24 plansze: 65 cm x 45 cm

Na ponad dwudziestu planszach prześledzić można drogę żywicy od pnia drzewa do sukcynitu w złożu, obejrzeć bogactwo odmian bursztynu bałtyckiego, naturalne formy bursztynu oraz inkluzje organiczne. Pokazane są także wybrane przykłady wyrobów z bursztynu, począwszy od neolitu, przez XVIII wiek – kiedy to powstała Bursztynowa Komnata, po wiek XIX. Wystawa umożliwia poznanie dróg, jakimi bursztyn wędrował znad Bałtyku do różnych krajów Europy. Zwiedzający dowie się również, w których polskich muzeach znajdują się godne obejrzenia stałe ekspozycje bursztynu.

[Best_Wordpress_Gallery id=”61″ gal_title=”Na bursztynowych szlakach”]

BURSZTYN BAŁTYCKI I ŻYWICE ŚWIATA

ponad 300 eksponatów

możliwość dostosowania wystawy do potrzeb wystawienniczych muzeum

Na wystawie znajdują się m.in. okazy prezentujące: genezę bursztynu i rekonstrukcję bursztynowego lasu, inkluzje zwierzęce i roślinne; surowiec ze złóż sambijskich (Rosja), ukraińskich (Ukraina), bitterfeldzkich (Niemcy) oraz z nagromadzeń wtórnych pobrzeża bałtyckiego. Pokazujemy gdzie tworzyły się złoża paleogeńskie przed co najmniej 40 milionami lat, następnie przemieszczenie i rozprzestrzenienie bursztynu na obszarze Polski w ostatnim milionie lat w plejstocenie i holocenie. Pokazane są żywice kopalne różne od bursztynu bałtyckiego, w tym kopale.

[Best_Wordpress_Gallery id=”62″ gal_title=”Bursztyn bałtycki i żywice świata”]

BURSZTYN I JEGO IMITACJE

160 eksponatów

możliwość dostosowania wystawy do potrzeb wystawienniczych muzeum

Na wystawie „Bursztyn i jego imitacje” po raz pierwszy zestawiono bursztyn z dość często pojawiającymi się na rynku imitacjami i fałszerstwami tego minerału.

Pierwszą część wystawy stanowią trzy gabloty, w których znajdziemy przykłady bursztynu naturalnego, łączonego, prasowanego i modyfikowanego. Dowiemy się, co oferuje bursztynnik klientowi oraz co klient ma prawo wiedzieć kupując bursztyn.

Sztuczne żywice i tworzywa pogrupowane zostały chronologicznie, od najwcześniej stosowanego szkła, celuloidu, przez żywice fenolowe i fenolowo-aldehydowe, po współcześnie stosowane w jubilerstwie poliestry oraz żywice epoksydowe.

[Best_Wordpress_Gallery id=”63″ gal_title=”Bursztyn i jego imitacje”]

BURSZTYN W MEDYCYNIE

300 okazów bursztynu i medykamentów

Wystawa prezentuje zastosowania bursztynu w medycynie konwencjonalnej, ludowej oraz przemyśle kosmetycznym. Pokaz akcentuje uzdrawiające właściwości szczególnej żywicy, jaką jest bursztyn bałtycki.

Oprócz wyboru dostępnych w Polsce oraz w innych krajach bursztynowego wybrzeża środków leczniczych i kosmetyków, zasygnalizowane zostaną metody kuracji bursztynem stosowane współcześnie, jak też znane dzięki historykom nauki.

[Best_Wordpress_Gallery id=”64″ gal_title=”Bursztyn w medycynie”]

ŻYCIE W BURSZTYNOWYM LESIE

24 fotografii: 100 cm x 70 cm

Wystawa autorstwa Katarzyny Szczepaniak, przedstawia mikrofotografie stawonogów, które żyły w bliskości drzew bursztynodajnych i zachowały się jako inkluzje organiczne (sfosylizowane organizmy). Na wystawie możemy poznać taksony z różnych środowisk lasu bursztynowego sprzed 40 mln lat.

[Best_Wordpress_Gallery id=”313″ gal_title=”Życie w bursztynowym lesie-2″]