Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

Wystawy paleozoologiczne

Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie dysponuje gotowymi wystawami objazdowymi, których listę zamieszczono poniżej. Placówki muzealne zainteresowane wypożyczeniem wystawy prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 629 74 79 lub mailowy: sekretariat@mz.pan.pl lub bezpośrednio do Działu Paleozoologii: bstudencka@mz.pan.pl; w. 210.

WIELKIE SSAKI EPOKI LODOWCOWEJ

8 plansz: 100 cm x 70 cm

11 schematów w formacie A4 i A5 do gablot, 55 okazów skamieniałości

Ekspozycja poświęcona jest dużym ssakom, które żyły na terenie Polski w czasach zlodowaceń oraz ciepłych okresów międzylodowcowych. Na wystawie prezentowane są skamieniałe kości, takich zwierząt jak: mamut włochaty, nosorożec włochaty, jeleń olbrzymi, prażubr, renifer, niedźwiedź jaskiniowy, tur oraz słoń leśny. Plansze i schematy przybliżają wiedzę na temat wyglądu i budowy zwierząt epoki lodowcowej, przedstawiają także informacje o najbardziej spektakularnych znaleziskach fauny i naturalnych zmianach klimatycznych w okresie czwartorzędu.

[Best_Wordpress_Gallery id=”57″ gal_title=”Wielkie ssaki epoki lodowcowej-2″]