Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

/irydion na Skarpie

„Początki muzyki są nader odległe. Powstaje ona z miary, a zakorzeniona jest w Jedności. Wielka Jedność rodzi dwa bieguny; dwa bieguny tworzą siłę ciemności i siłę światła. Gdy świat żyje w pokoju, wszelkie rzeczy są w spoczynku, wszystko zaś w przeobrażeniach swoich idzie śladem tworów wyższych – tworzyć można muzykę. Gdy żądze i namiętności nie biegną fałszywym torem, można muzykę udoskonalać. Doskonała muzyka ma swoją przyczynę. Powstaje ona z równowagi. Równowaga powstaje z tego, co słuszne, a to, co słuszne, powstaje z istoty świata. Dlatego o muzyce mówić można jedynie z człowiekiem, który pojął istotę świata” – pisał Herman Hesse w Grze szklanych paciorków (przeł. M. Kurecka, Poznań 1992, s. 10).

Uznać można muzykę za język uniwersalnego opisania świata. Język zakorzeniony we wszechświecie poprzez pra-muzykę – głosy Ziemi, budujące w świadomości ludzkiej potrzebę doskonalenia dźwięku. Podążając tą myślą, zapraszamy Państwa na koncerty w PAN Muzeum Ziemi – dawnej Willi Bohdana Pniewskiego. W tym historycznym miejscu, prowadzimy cykl „Irydion na Skarpie”. Podczas comiesięcznych spotkań będzie można usłyszeć muzykę solową i kameralną w wykonaniu zarówno polskich, jak i zagranicznych artystów.