Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

Kolekcje minerałów i skał

(około 30 tys. numerów inwentarzowych)

Zaliczane są do jednych z większych zbiorów mineralogicznych w kraju. Wśród najciekawszych zespołów znajdują się m.in. zasobna kolekcja meteorytów i tektytów w skład której wchodzi najliczniejszy w świecie zbiór meteorytu Łowicz, duży zbiór meteorytu Pułtusk wraz z największym w muzeach polskich okazem o masie 8100 g, unikatowe w zbiorach polskich okazy meteorytu Świecie i Białystok oraz największy w kraju okaz pallasytu Esquell (3730 g). Ponadto, reprezentatywna kolekcja systematyczna minerałów Polski (zawierająca m.in. duże zespoły paragenez mineralnych złóż siarki, cynku i ołowiu oraz soli kamiennych), cenne kolekcje historyczne i autorskie, kolekcje regionalne minerałów i kamieni ozdobnych z różnych regionów świata, zawierające liczne okazy o wybitnych walorach poznawczych i wystawienniczych (m.in. australijskie opale szlachetne, rzadkie minerały z Zairu, Wenezueli, pokaźny zbiór minerałów z Syberii). Zbiory uzupełnia przeglądowa kolekcja skał budowlanych Polski oraz kolekcja pomnikowych głazów narzutowych, eksponowana na otwartej przestrzeni (lapidarium).