Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

Konferencja naukowa "Młodzi w Paleontologii XII"

W dniach 13-14 kwietnia na Wydziale Biologii UW odbyła się studencka konferencja naukowa „Młodzi w Paleontologii XII”, zrzeszająca prawie setkę młodych badaczy i pasjonatów z całej Polski. W trakcie konferencji zaprezentowane zostały referaty i postery o szerokim przekroju tematyki – od rozważań filozoficznych przydatnych w paleontologii przez tafonomię, paleobotanikę i paleoentomologię po paleobiologię kręgowców. 

Oprócz możliwości wysłuchania blisko 30 wystąpień ustnych i obejrzenia prawie 20 posterów, na uczestników konferencji czekały liczne atrakcje i dodatkowe aktywności, m.in. spotkanie integracyjne w PAN Muzeum Ziemi, poprzedzone wspólnym zwiedzaniem Muzeum w formie pomysłowej gry.